Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Porozumienie z Tauron S.A. – dla lepszego klimatu w Małopolsce

Fundusze europejskie
12 listopada 2020
Wdrażanie projektów pilotażowych oraz prace przy przygotowaniu planu transformacji energetycznej przewiduje porozumienie zawarte dziś przez TAURON i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Tomasz Urynowicz, Wojciech Ignacok, prezes TAURON Polska Energia S.A. oraz wiceprezes Jerzy Topolski.

Współpraca małopolskiego samorządu z TAURONEM będzie odbywać się  w ramach unijnej Platformy Regionów Węglowych oraz  realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Aktualnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 miliarda euro. Ważne jest, aby pozyskać dla Małopolski możliwie najwięcej środków z tej puli. Wierzę, że współpraca z TAURON Polska Energia S.A. mocno się temu przysłuży

– powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Małopolska to ważny punkt na gospodarczej mapie Polski. TAURON nie tylko dostarcza tu energię elektryczną, ale jest też właścicielem zakładów górniczych Janina i Brzeszcze oraz elektrowni Siersza.

Przekształcenie rynku energetycznego bez kosztów społecznych to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi dziś Małopolska

– mówił wicemarszałek Tomasz Urynowicz, pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Sprawiedliwej Transformacji.

Potrzebne są nam większe ambicje środowiskowe, ale również większa dyspozycja środków, m.in. na nowoczesne inwestycje czy szkolenia zawodowe. Duże możliwości działania daje uczestnictwo Małopolski w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ogromnej szansy do dobrego przygotowania się do procesu transformacji upatrujemy także we współpracy z TAURONEM, największą firmą energetyczną naszego regionu

 – wyjaśnił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

TAURON jest fundamentem gospodarczym Zachodniej Małopolski. Region ten stoi przed licznymi wyzwaniami w najbliższych latach. Chcemy, aby województwo małopolskie stało się częścią naszej ekologicznej transformacji. Oba ekologiczne programy, których dotyczy dzisiejsze porozumienie wpisują się w Zielony Zwrot TAURONA i służyć będą mieszkańcom województwa

– mówił Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

W październiku 2019 r. Małopolska rozpoczęła realizację projektu START, w ramach, którego eksperci unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji pomagają w wypracowaniu projektów pilotażowych łagodzących skutki społeczno–gospodarczej transformacji energetycznej w zachodniej części województwa.

W styczniu 2020 r. województwo dołączyło do Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Prowadzony jest również dialog ze stroną rządową i Komisja Europejską o włączenie Małopolski do wsparcia ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został powołany interdyscyplinarny zespół do przygotowywania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, a do współpracy zaproszono 37 instytucji ze świata nauki, biznesu, administracji oraz organizacji pozarządowych.

Wśród nich ważną rolę odegra TAURON,  którego przedstawiciele przekazali informacje nt. wstępnych planów transformacji spółek w ramach Grupy TAURON w Małopolsce w perspektywie 2030 roku. Plany te stanowiły podstawę do negocjacji ze stroną rządową i Komisją Europejską ws. umożliwienia regionowi korzystanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dziś Małopolska wymieniana jest, jako jedno z sześciu polskich województw, które mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu.

Aktualnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 miliarda euro.

Galeria zdjęć