Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Otrzymaj wsparcie na przygotowanie programu rewitalizacji

Fundusze europejskie
28 grudnia 2017
Profesjonalnie przygotowany program rewitalizacji to pierwszy krok, aby gminy mogły starać się o unijne środki na rozwój zdegradowanych przestrzeni w Małopolsce. Dlatego już po raz kolejny można otrzymać dofinansowanie, które pozwoli samorządom na aktualizację lub przygotowanie nowych programów – o środki na ten cel można starać się tylko do końca stycznia 2018 r.

Konkurs, dzięki któremu małopolskie gminy mogą otrzymać aż do 150 tys. zł na przygotowanie programów rewitalizacji, organizowany jest już po raz drugi. W tym roku Województwo Małopolskie i Ministerstwo Rozwoju przeznaczyły na ten cel 2,48 mln zł (pochodzące w 85 proc. ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15 proc. z budżetu państwa). Dofinansowanie pozwoli gminom na właściwe przygotowanie dokumentu, który jest wymogiem koniecznym przy staraniach o wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. A warto zaznaczyć, że w aktualnej perspektywie finansowej przeznaczono na rewitalizację prawie 710 mln zł.

Co najważniejsze, z efektów działań rewitalizacyjnych będą korzystać mieszkańcy całego regionu – nowe podejście do rewitalizacji zakłada bowiem, że dzięki temu nie tylko zostaną wyremontowane zaniedbane dotychczas ulice czy stare budynki. To przede wszystkim nowe inicjatywy na rzecz mieszkańców czy chociażby przedsiębiorców prowadzących swoje firmy na terenach wymagających szczególnego wsparcia. Dlatego aby rewitalizacja była skuteczna i przyniosła pożądane efekty potrzebny jest przemyślany i szczegółowy program oraz jego późniejsza, konsekwentna realizacja.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2018 r., a przyznane dofinansowanie może pokryć aż 90 proc. wydatków związanych z przygotowaniem programu rewitalizacji.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć tutaj, a także kontaktując się z Departamentem Polityki Regionalnej UMWM mailowo:  lub telefonicznie: (12) 29-90-667 / 674.

Więcej na temat rewitalizacji w Małopolsce można przeczytać tutaj.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM