Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Obrady Komitetu Monitorującego regionalny program operacyjny

Fundusze europejskie
15 marca 2019
W piątek, w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył m.in. wicemarszałek Łukasz Smółka – przewodniczący komitetu.

Fundusze europejskie chcemy wydatkować szybciej niż dotychczas. Od początku 2019 roku rozliczylismy beneficjentom niemal 380 mln zł w ramach projektów i dodatkowo ponad 400 mln zł przedstawiliśmy do rozliczenia Komisji Europejskiej i na tym nie poprzestajemy. Dynamiczny rozwój regionu jest możliwy tylko wtedy, gdy pieniądze, którymi dysponujemy, w tym środki unijne są wydatkowane we właściwy sposób, czyli trafiają do samorządów, które niezwłocznie realizują projekty kluczowe dla ich gmin

– mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Podczas spotkania przedstawiono informacje na temat wyników badań dotyczących wsparcia w zakresie wzmocnienia badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Ponadto zostały omówione uchwały związane z projektami badawczo-rozwojowymi przedsiębiorstw, elektroniczną administracją, dotacjami dla MŚP, przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym czy gospodarką odpadami.

Zaprezentowano także zmieniony Roczny Plan Działania w ramach zadań związanych m.in. z rynkiem pracy, usługami opiekuńczymi, a także wychowaniem przedszkolnym. Na zakończenie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć