Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nowe możliwości tworzenia miejsc pracy dzięki LGD

Fundusze europejskie
17 kwietnia 2019
Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka spotkał się z małopolskimi Lokalnymi Grupami Działania na cyklicznym szkoleniu. Podczas spotkania 13 LGD otrzymało oficjalne zawiadomienia o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na realizację lokalnych strategii rozwoju.

Zawiadomienia z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki odebrały grupy: Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły”, Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki”, Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, LGD „Korona Sądecka”, Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu”, Stowarzyszenie Dolina Karpia, Podhalańska Lokalna Grupa Działania, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią”, Stowarzyszenie LGD „Jurajska Kraina”, Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska, Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”.

Gratuluję najbardziej aktywnym małopolskim Lokalnym Grupom Działania. To dzięki ich mobilizacji, małopolscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w tworzeniu nowych miejsc pracy, tak potrzebnych na obszarach wiejskich

– powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przypomnijmy, że koniec 2018 roku oznaczał dla Lokalnych Grup Działania konieczność rozliczenia się z realizacji pierwszego „kamienia milowego” lokalnych strategii rozwoju. Dzięki aktywności wykazanej przez 13 spośród 32 małopolskich LGD i osiągnięciu przez nie wymaganych poziomów realizacji wskaźników LSR, Małopolska może zyskać dodatkowe 9,5 mln zł na wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach.

Komisja Europejska decyzją wykonawczą z dnia 9 kwietnia 2019 r. zatwierdziła zmianę PROW 2014-2020, która między innymi zwiększa budżet finansowy na działanie LEADER umożliwiający zrealizowanie podwyższeń wybranych lokalnych strategii rozwoju w ramach bonusu.

LGD może ubiegać się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, tj.:

• podejmowanie działalności gospodarczej,
• tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
• rozwijanie działalności gospodarczej (w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie),
• wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR,
• rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Warunkiem koniecznym do pozyskania środków na wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jest wyznaczenie przez społeczności lokalne w ramach LSR, najbardziej adekwatnych dla danego subregionu obszarów wsparcia.

Galeria zdjęć