Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Młodzież – największa wartość Europy

Fundusze europejskie
25 maja 2021
Popierają członkostwo Polski w Unii Europejskiej, bo widzą w tym konkretne korzyści dla siebie i swojego otoczenia, wiedzą, czym są Fundusze Europejskie, widzą ich wpływ na rozwój regionu i potrafią podać przykłady konkretnych inwestycji – to główne wnioski z ankiety przeprowadzonej w ramach projektu #MłodziMalopolanie.EU. W badaniu udział wzięło ponad 1,5 tys. małopolskich uczniów szkół średnich.

Widzę, korzystam, doceniam

1/3 badanych ceni sobie pomoc finansową Unii Europejskiej i dotacje na dofinansowanie konkretnych projektów. Odpowiadając na pytanie o najważniejsze korzyści, jakie Polska uzyskała po wstąpienie do Unii młodzi ludzie na pierwszym miejscu wymieniają łatwość przemieszczania się po Europie, na drugim miejscu znalazło się wsparcie finansowe, a na trzecim możliwość pracy za granicą. Młodzież wymieniała także rozwój gospodarczy, poprawę bezpieczeństwa i wzrost, jakości życia Polaków.

Uczniowie wykazali się dużą znajomością pojęcia: Fundusze Europejskie; czym są i jak przyczyniają się do rozwoju Małopolski. Nie mieli problemu z wymienieniem obszarów, na jakie są przeznaczone unijne środki. Najbardziej widoczne dla nich są inwestycje w dziedzinie edukacji, ochrony środowiska, sportu, turystyki i rekreacji, a także infrastruktury drogowej i kolejowej. 

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, ze dzięki Funduszom Europejskim poprawia się, jakość życia Polaków, dostrzegają zmiany, jakie zaszły w ich otoczeniu dzięki unijnym środkom i mają świadomość, że sami z nich korzystają.

Pytani o najważniejsze obszary, do których powinny trafić nowe Fundusze dla Małopolski wskazują ochronę środowiska, służbę zdrowia, edukację i naukę oraz turystykę.

CDN

Na ostatnim spotkaniu w ramach projektu #MłodziMalopolanie.EU Monika Biel z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie kontynuowała temat związany z nowymi środkami europejskimi dla Małopolski i obszarami, w które będą inwestowane. Tym razem omówione zostały projekty związane ze wsparciem rynku pracy, inwestycjami w programy edukacyjne, infrastrukturę oraz integrację społeczną. Uczestnicy mieli możliwość oceny projektów, w których sami uczestniczyli, m.in. Programu Stypendialnego czy Chmury Edukacyjnej.

Przyszłość jest dziś

– Młodzi ludzie nie są przyszłością, oni są teraźniejszością, przyszłość szybko staje się teraźniejszością, a głos młodych ludzi staje się słyszalny – to jeden w z wniosków Europejskich Spotkań Młodzieży, Głos Europy: 100 pomysłów na lepszą przyszłość, który w pełni oddaje ideę projektu #MłodziMalopolanie.EU.

Cieszę się, że tak wielu młodych ludzi zaangażowało się w dyskusję na temat rozwoju Małopolski, wzbogacając naszą pracę swoimi pomysłami. Młodzi ludzie, dumni Europejczycy są przyszłością naszego regionu, a ja jestem gorącym orędownikiem młodzieży i ich nowatorskich pomysłów. Wierzę, że możemy się wzajemnie inspirować, wymieniać poglądy i wspólnie wpływać na przyszłość

– powiedział Łukasz Smółka wicemarszałek Małopolski, pomysłodawca spotkań.

Małopolska, jako jedyna stworzyła radę Młodych Małopolan, która podjęła dialog z Zarządem województwa w kwestiach rozwoju i wydatkowania Funduszy Europejskich.

W projekcie wzięło udział 18 szkół z całej Małopolski. Podczas 5 spotkań online, przez ponad 20 godz. uczniowie rozmawiali na tematy związane z Unią Europejską i Funduszami Europejskimi dla Małopolski. Gośćmi spotkań byli Łukasz Smółka wicemarszałek Małopolski, dr Michał Rynkowski z Komisji Europejskiej, przedstawiciele Komisji, Europejski Zielony Ład” Katarzyna Bałucka-Dębska (DG CLIMA), Katarzyna Wołos (DG ENV) i Dominik Piotrowski (DG MOVE).

W dyskusji nt. dostępnych Funduszy Europejskich młodzi ludzie wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy o środkach, które inwestowane są w regionie. Młodzież interesowała się także zasadami i planami podziały przyszłych środków.

Uczestnicy spotkań zostali uzbrojeni w dużą porcję wiedzy potrzebnej do zrozumienia mechanizmów, jakimi rządzą się Fundusze Europejskie, jak i do korzystania z dostępnych w regionie środków unijnych.

„Młody głos Europy”

Projekt #MłodziMalopolanie.EU wpisuje się w działania Komisji Europejskiej. 9 maja 2021 r., w Dniu Europy, Komisja Europejskie E w Polsce oddała głos młodym ludziom, aby powiedzieli, co jest dla nich ważne i jak wyobrażają sobie UE w kolejnych dekadach. Debata „Młody głos Europy” rozpoczęła w Polsce cykl spotkań odbywających się w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Za najważniejsze dla swojego pokolenia uznali edukację, zdrowie i wspólne wartości. Postulaty młodych uczestników debaty zostały umieszczone na stronie internetowej. Każdy obywatel może zgłaszać tam swoje postulaty i opowiedzieć, w jakiej Europie chce żyć.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / Departament Funduszy Europejskich / JS