Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolskie miejscowości pięknieją dzięki środkom z UE

Fundusze europejskie
18 października 2018
Zamek Rabsztyn
Remont zabytkowego dworu w Krzykawce, zabezpieczenie murów zamku w Rabsztynie, adaptacja starej szkoły w Bodzanowie na potrzeby świetlicy i klubu seniora, a także zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach czy utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w Czarnym Dunajcu – to zaledwie kilka wybranych projektów, które otrzymały unijne wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez samorząd województwa małopolskiego ze środków PROW 2014-2020 w powiatach: krakowskim, wielickim, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, proszowickim, wadowickim, nowotarskim, myślenickim i suskim zostanie zrealizowanych w sumie 36 projektów, które zmienią oblicze wielu miejscowości, a tamtejszym zabytkom przywrócą dawną świetność. Promesy o łącznej wartości blisko 18 mln zł beneficjentom przekazał wicemarszałek Stanisław Sorys.

Ponad połowę obszaru Małopolski stanowią obszary wiejskie, na których mieszka około 1,7 mln Małopolan. Dlatego rozwój tych terenów jest dla nas szczególnie ważny. Jako samorząd województwa dokładamy wszelkich starań, aby małopolskie wsie były nie tylko coraz piękniejsze, ale stawały się też atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi i rekreacyjnymi

– podkreśla wicemarszałek Stanisław Sorys.

Przekazane promesy to efekt rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego odnowy obszarów wiejskich. W jego ramach można było starać się m.in. o dofinansowanie inwestycji w obiektach pełniących funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego.

W tym pierwszym obszarze – inwestycji w obiektach kultury – samorząd województwa przyznał aż 17 dotacji o łącznej wartości ponad 8 mln zł. Dzięki temu powstaną nowe świetlice i centra kultury, a istniejące tego typu obiekty zostaną wyremontowane, a często też rozbudowane, aby zaoferować mieszkańcom jeszcze więcej możliwości spędzenia wolnego czasu.

Zmienią się też centra wsi, powstaną nowe parkingi i boiska sportowe. Dotacje na zagospodarowanie przestrzeni pozwolą np. przebudować zatoki autobusowe w Bolesławiu (gmina Bolesław), stworzyć miejsce spotkań dla mieszkańców i turystów odwiedzających gminę Łapsze Niżne, wyremontować plac w centrum Zadroża (gmina Trzyciąż), wybudować chodnik w Jabłonce, zagospodarować park dworski w Tokarni oraz „Kamieniołom” w Zabierzowie. Powstanie też strefa rekreacyjno-sportowa w Czarnym Dunajcu, parking w Szarowie (gmina Kłaj) oraz boisko w Kosmolowie (gmina Olkusz). Wartość promes przekazanych na realizację 16 inwestycji to prawie 8,5 mln zł.

Dzięki środkom z PROW 2014-2020 uda się też uratować kilka zabytków. Prace obejmą zamek w Rabsztynie, gdzie zostanie zabezpieczony mur i ostaniec skalny. W Bodzanowie, w budynku starej szkoły, powstanie świetlica i klub seniora. Natomiast w gminie Stryszawa, w zabytkowej leśniczówce powstanie nowa przestrzeń kulturalna.

Szczegółowy wykaz przekazanych promes do pobrania poniżej.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM