Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Tarcza Antykryzysowa: Pakiet społeczny. Bezpieczny Dom – Moduł II wsparcie kadry małopolskich domów pomocy społecznej

Fundusze europejskie
25 czerwca 2020
Wsparcie małopolskich domów pomocy społecznej, poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników, premie, nagrody i dodatki dla personelu, szczególnie narażonego na oddziaływanie patogenu, czy zakup i przeprowadzenie testów weryfikujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 – to kolejne działania realizowane w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Społeczny.

W czwartek 25 czerwca 2020 r. w Warszawie Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu grantowego pn.: Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, realizowanego przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa to wymierna i kompleksowa pomoc dla Małopolan. Wsparciem obejmujemy kolejną szczególną grupę osób, czyli personel małopolskich domów pomocy społecznej. Jestem przekonany, że pozwoli to zapewnić należytą opiekę i skutecznie uchronić przed zagrożeniem COVID-19, podopiecznych, praktycznie całkowicie zdanych na pomoc innych osób

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Celem projektu grantowego Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez wsparcie instytucji w organizacji odpowiedniej opieki nad mieszkańcami.

Czas pandemii sprawił, że codzienne funkcjonowanie w domach pomocy społecznej oznaczało podejmowanie trudnych decyzji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podopiecznych
i odpowiedniej liczby personelu placówki. Nie bez znaczenia pozostaje w związku z tym wsparcie małopolskich domów pomocy społecznej, również w obszarze zabezpieczenia potencjału kadrowego, którego liczba jak i dobra kondycja jest niezbędna dla zachowania jakości i ciągłości sprawowania opieki.

Wkrótce rozpoczniemy nabór wniosków w ramach drugiego modułu Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Bezpieczny Dom. Realizacja kolejnej odsłony MTA nie byłaby możliwa bez współdziałania Samorządu Województwa Małopolskiego i organów administracji rządowej, angażujących ogromne środki finansowe, pochodzące z Funduszy Europejskich przeznaczonych na łagodzenie skutków pandemii

- podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka. 

- Dzięki pozyskanym środkom dofinansowane zostaną wynagrodzenia dla personelu wszystkich 94 domów pomocy społecznej. Dodatki do wynagrodzeń otrzymają m.in. opiekunowie, rehabilitanci, terapeuci i pracownicy socjalni. Środki z grantu pozwolą na zatrudnienie dodatkowego personelu, a także wolontariuszy. Co więcej, dzięki tym środkom zostaną zakupione także testy weryfikujące zakażenie wirusem SARS-CoV-2 - dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach projektu rozdysponowane zostanie ponad 26,3 mln zł na granty dla małopolskich domów pomocy społecznej. Nabór prowadzony będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i rozpocznie się w lipcu br.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej www.malopolska.pl oraz  www.rops.krakow.pl.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie