Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kolejne unijne inwestycje zmieniają ziemię tarnowską

Fundusze europejskie
06 października 2017
Mieszkańcy Olszyn już wkrótce będą mogli korzystać z nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, natomiast w gminie Iwkowa powstanie oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją, a nowy wygląd zyska Mościckie Centrum Medyczne. Unijne środki pozwolą też na stworzenie strefy aktywności gospodarczej „Piaskówka-Komunalna” w Tarnowie oraz na promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Wszystkie te inwestycje są możliwe dzięki przyznanym 32 mln zł z RPO WM 2014-2020.

Umowy gwarantujące przyznanie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO) podpisali: wicemarszałek Stanisław Sorys, prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, wicestarosta tarnowski Zbigniew Karciński, wójt gminy Iwkowa Bogusław Kamiński, dyrektor Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie Rafał Balawejder, prezes zarządu spółki komunalnej „Dorzecze Białej” Sławomir Jędrusiak oraz prezes zarządu Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. Jan Musiał.

Dzięki funduszom europejskim dostrzegamy, jak zmienia się nasze najbliższe otoczenie. Budujemy, modernizujemy, a także podnosimy standard życia mieszkańców naszego regionu. Tylko na te sześć projektów, które zrealizujemy w subregionie tarnowskim przeznaczyliśmy aż 32 mln zł dofinansowania z naszego regionalnego programu operacyjnego. Dzięki tym inwestycjom miejsca, w których żyjemy staną się jeszcze bardziej przyjazne i funkcjonalne

– podkreśla wicemarszałek Stanisław Sorys.

Kultywowanie tradycji i rozwijanie talentów w powiecie tarnowskim

Warsztaty: florystyczne, rękodzieła czy kuchni regionalnej, rozwijanie talentów muzycznych, artystycznych i kulinarnych – to tylko część zajęć przygotowanych z myślą o mieszkańcach powiatu tarnowskiego w ramach projektu „Nasz region, nasza tradycja, nasze dziedzictwo”. Z warsztatów będą mogli skorzystać przede wszystkim uczniowie: ZSP w Zakliczynie i Żabnie, CKZiU i LO w Tuchowie, ZLSiT w Wojniczu, ZSP w Ryglicach oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze i młodzież przebywająca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej. Z zajęć skorzystają też członkinie kół gospodyń wiejskich, wychowawcy, terapeuci i instruktorzy zatrudnieni w domach pomocy społecznej w Karwodrzy, Stróżach, Sieradzy i Nowodworzu. Udział w warsztatach będzie doskonałą okazją do poznania ludowych tradycji, zwyczajów i obrzędów oraz wzmocnienia poczucia lokalnej i regionalnej tożsamości. A to nie wszystko. Zwieńczeniem projektu będą trzy publikacje: „Nasz region. Nasza tradycja. Nasze dziedzictwo”, „Tradycje kulinarne regionu tarnowskiego” oraz „Podania i legendy regionu tarnowskiego”. Publikacje zostaną przekazane do bibliotek szkolnych, gminnych i miejskich oraz do uczelni i muzeów.

Umowę gwarantującą przyznanie unijnego dofinansowania w wysokości niemal 427 tys. zł podpisali: wicemarszałek Stanisław Sorys oraz wicestarosta tarnowski Zbigniew Karciński. Całkowita wartość projektu, który zostanie zrealizowany do końca 2019 roku, to niemal 610 tys. zł.

Teatr L. Solskiego w Tarnowie w nowej odsłonie

Spora metamorfoza czeka tarnowski teatr im. L. Solskiego. Liczące ponad pół wieku teatralne zaplecze doczeka się gruntownego remontu i zamieni się… w salę prób dla artystów. Oprócz tego zostaną wyremontowane i wyposażone w niezbędny sprzęt trzy pracownie teatralne: stolarska, plastyczna i krawiecka. Ale to nie koniec. Garaż sąsiadujący z budynkiem zaplecza zostanie wyburzony, a w jego miejscu powstanie nowoczesny magazyn do przechowywania dekoracji scenicznych. Budynek teatru stanie się też bardziej przyjazny dla osób starszych i niepełnosprawnych. To z myślą o nich powstanie nowa klatka schodowa, winda i dodatkowe miejsca parkingowe. Inwestycja obejmująca prace budowlane, wykończeniowe i zakup wyposażenia pochłonie niemal 6,5 mln zł, z czego ponad 1,8 mln zł to wsparcie z RPO WM 2014-2020. Prace mają potrwać do końca grudnia 2018 roku. Umowę gwarantującą dofinansowanie projektu podpisał wicemarszałek Stanisław Sorys oraz dyrektor teatru Rafał Balawejder.

Cieplej i taniej – modernizacja Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie

Również do końca przyszłego roku potrwają prace termomodernizacyjne w 4-kondygnacyjnym budynku Mościckiego Centrum Medycznego. Na inwestycję wartą ponad 4,5 mln zł przeznaczono prawie 560 tys. zł unijnego wsparcia. Dzięki temu obiekt, z którego na co dzień korzystają mieszkańcy Tarnowa zostanie ocieplony, dzięki czemu utrzymanie placówki stanie się tańsze, a jej ogrzewanie - bardziej ekologiczne. Ponadto w placówce zostanie zainstalowane nowoczesne oświetlenie LED oraz wentylacja pozwalająca na mechaniczne odzyskanie ciepła, co z kolei pozwoli obniżyć koszty zużycia energii aż o 53%. Umowę podpisali: wicemarszałek Stanisław Sorys oraz prezes zarządu Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. Jan Musiał.

W Olszynach i na terenie gminy Iwkowa bardziej ekologicznie

Zarówno Olszyny, jak i gmina Iwkowa postawiły na ekologię. To tam powstaną bowiem nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, wybudowana zostanie też oczyszczalnia ścieków. Prace, które zostaną zakończone w połowie 2020 toku będą mieć ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i wód gruntowych.

W podtarnowskich Olszynach w najbliższych latach powstanie 28,3 km sieci kanalizacyjnych oraz nowa sieć wodociągowa. Ta druga zostanie połączona z siecią zlokalizowaną w Jodłówce Tuchowskiej, natomiast ścieki będą przekazywane do oczyszczalni w Szerzynach. Całość prac szacuje się na ponad 13,7 mln zł, z czego niemal połowę (6,4 mln zł) zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

Z kolei na terenie gminy Iwkowa powstanie oczyszczalna ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, której koszt szacuje się na niemal 24 mln zł, z czego ponad 15,5 mln zł pokryje dotacja przyznana z RPO WM 2014-2020. Sieć kanalizacji sanitarnej, która obejmie miejscowości: Kęty, Iwkową, Porąbkę Iwkowską oraz Drużków Pusty będzie mierzyć prawie 30 km. W ramach tej inwestycji powstanie budynek oczyszczalni wraz z całą infrastrukturą (m.in. drogi wewnętrzne, zjazd publiczny z drogi gminnej oraz parkingi). Ponadto na potrzeby oczyszczalni zostanie zakupiony ciągnik rolniczy z beczką asenizacyjną. Umowy gwarantujące dofinansowanie obu inwestycji podpisali: wicemarszałek Stanisław Sorys, wójt gminy Iwkowa Bogusław Kamiński i prezes zarządu spółki komunalnej „Dorzecze Białej” – inwestor projektu realizowanego w Olszynach – Sławomir Jędrusiak.

W Tarnowie powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna”

To będzie największa z pięciu nowych stref aktywności gospodarczej, które powstaną w całej Małopolsce. Na jej utworzenie miasto otrzymało ponad 7,4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W sumie „Piaskówka-Komunalna” będzie mieć niemal 19 ha, w tym SAG „Piaskówka” – 5,95 ha, a SAG „Komunalna” – 12,91 ha. Dla inwestorów zostanie udostępnionych aż 16,9 ha terenów. Projekt obejmuje też uzbrojenie terenu i wykonanie infrastruktury drogowej wraz z włączeniem ich do dróg miejskich. Ponadto, przy drogach powstaną chodniki, odwodnienie, zjazdy do działek inwestycyjnych i oświetlenie. Obie strefy będą wyposażone w sieci: wodociągową i kanalizacyjną oraz przygotowane do podłączenia energii elektrycznej, gazu i sieci teletechnicznych. Pierwsi inwestorzy do SAG „Piaskówka-Komunalna” będą mogli wprowadzać się od początku czerwca 2020 roku. Umowę gwarantującą dofinansowanie tego projektu podpisali w Tarnowie wicemarszałek Stanisław Sorys oraz prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM