Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kolejne środki na wsparcie małopolskich powiatów

Fundusze europejskie
10 października 2019
Powiat myślenicki, oświęcimski, chrzanowski, suski i wadowicki – to powiaty, do których trafią kolejne środki europejskie. Dzięki programom realizowanym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości już niebawem w wielu miejscach w regionie powstaną nowe przedszkola, a także rozwinie się szkolenie zawodowe uczniów.

W uroczystym wręczeniu listów intencyjnych na realizację wybranych programów wzięli udział Rafał Bochenek, przewodniczący SWM, Iwona Gibas, wiceprzewodnicząca SWM i radny Filip Kaczyński.

Ruszają przedszkola

O tym, jak ważne jest wychowanie przedszkolne, nikogo przekonywać nie trzeba. Dlatego też zakończone właśnie konkursy, organizowane za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, wychodzą naprzeciw istniejącym problemom. Dzięki decyzji Zarządu w każdym zakątku naszego województwa realizowane będą projekty przedszkolne.

Tworzenie miejsc przedszkolnych będzie możliwe zarówno w istniejących, jak i w nowopowstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Środki pozwolą m.in. na adaptację lub dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie lub doposażenie w niezbędny sprzęt, zakup zabawek oraz pomocy edukacyjnych. Wiele placówek będzie też czynnych dłużej - a wszystko to z myślą o pracujących rodzicach i opiekunach.

Kształcenie zawodowe górą

Wybrane do dofinansowania projekty zakładają tworzenie i rozwijanie Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz wzbogacanie oferty szkół zawodowych, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Uzupełniać je mogą Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Centra Kompetencji Zawodowych pomogą m.in. podnieść kompetencje zawodowe i umiejętności uniwersalne oraz realizować kompleksowe programy kształcenia w miejscach pracy. Wesprą też działania zwiększające udział młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej. W ofercie nie zabraknie również doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej.

Całkowita wartość projektów z RPO WM na lata 2014-2020 to kwota ponad 35 mln zł, a wartość dofinansowania, które trafi do 18 beneficjentów wynosi 32 mln zł.

Galeria zdjęć