Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Inteligentna specjalizacja Małopolski

Fundusze europejskie
06 listopada 2019
Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał 27 projektów, związanych z infrastrukturą badawczo-rozwojową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i dofinansował je kwotą ponad 35 mln zł.

Konkurs zakładał wsparcie inwestycji w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, służących uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Wspierane inwestycje są również infrastrukturą, przeznaczoną do badania jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług na potrzeby własne lub dla innych podmiotów.

Beneficjenci uzyskali wsparcie po przedstawieniu kompletnych, wiarygodnych i realnych planów, dotyczących prac badawczo-rozwojowych agendy badawczej, uzasadniających inwestycję, przewidujących wyniki oraz sposób wdrożenia

- uzasadniła wybór zadań Marta Malec-Lech z zarządu województwa.  

Wybrane projekty wzmocnią badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w obszarach tzw. inteligentnej specjalizacji Małopolski, ujętych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Konkurs skierowano do małopolskich firm z sektora MŚP, konsorcjów z ich udziałem, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a także konsorcjów z udziałem jednostek naukowych; uczelni, w tym spółek celowych uczelni; organizacji pozarządowych; instytucji otoczenia biznesu, reprezentowanych przez lidera, którym jest przedsiębiorstwo.

To już trzeci, począwszy od 2016 roku, nabór dotyczący wspierania inwestycji w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę, niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (B+R). W poprzednich dwóch naborach wybrano łącznie 48 projektów, opiewających na kwotę dofinansowania ponad 53 mln zł. Dzięki właśnie rozstrzygniętemu konkursowi jeszcze więcej środków na miejsca i ich wyposażenie trafi do beneficjentów zaangażowanych w badania i rozwój.

Więcej o wyborze projektów można się dowiedzieć pod adresem internetowym: https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-013-19#wyniki-716

Galeria zdjęć