Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Dobry wynik rozmów w Komisji Europejskiej

Fundusze europejskie
06 listopada 2019
Dobrym wynikiem zakończyło się spotkanie wicemarszałka Łukasza Smółki z przedstawicielami Komisji Europejskiej –  Christopherem Toddem, Judit Torokne-Rozsa oraz Marią Galewską. Wicemarszałek Łukasz Smółka, działając z ramienia Zarządu Województwa przedstawił propozycje zmian w treści Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO), które w większości dotyczyły przesunięć środków w programie, tak aby powstające oszczędności przekierować na najpilniejsze potrzeby Małopolski i jednocześnie umożliwić pełne wykorzystanie dostępnych środków.

Podczas spotkania Christopher Todd przekazał gratulacje dla zarządu województwa za dobry poziom realizacji programu i przyśpieszenie rozliczania wydatków. Warto wspomnieć, że Małopolska przekroczyła już poziom wydatków wymaganych na rok 2019, a do końca bieżącego roku przekroczymy poziom wymagany dla roku 2020.

W wyniku spotkania udało się uzgodnić przesunięcia finansowe, które pozwolą na dodatkowe inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, zakupy dodatkowego taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych, inwestycje w parkingi P+R w Metropolii Krakowskiej, inwestycje w ochronie zdrowia rozszerzające możliwości świadczenia usług w trybie opieki dziennej oraz zwiększenie budżetu dla flagowej inwestycji regionalnej dotyczącej utworzenia Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Udało się również uzgodnić przeniesienie części oszczędności planowanych pierwotnie na przygotowywanie terenów inwestycyjnych na dodatkowe projekty muzealne.

Cieszę się z konstruktywnej rozmowy i merytorycznego charakteru spotkania, a także z pozytywnych dla Małopolski decyzji Komisji Europejskiej. Dzięki temu lepiej wykorzystamy blisko 360 mln złotych

– podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Uzgodnione w trybie roboczym zmiany w RPO wymagają jeszcze akceptacji Komitetu Monitorującego oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju. Przeprowadzenie oficjalnych procedur potrwa jeszcze kilka tygodni.

Galeria zdjęć