Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Bony na innowacje - ostatnie rozdanie

Fundusze europejskie
28 listopada 2019
Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru projektów w ramach VI rundy naboru „Bonów na innowacje”. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 3,6 mln zł otrzyma 30 projektów ocenionych pozytywnie. To już ostatnie rozdanie w tym roku.

Bony na innowacje = współpraca = przedsiębiorstwa + sektor naukowo-badawczy oraz proinnowacyjne otoczenie biznesu

Zakończony we wrześniu nabór podzielony był na sześć rund. Miał na celu wzmacnianie współpracy poprzez zapewnienie firmom dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie. Biorący udział w konkursie mogli ubiegać się o mały bon, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 tys. zł lub o duży bon na innowacje z maksymalną wartością wydatków kwalifikowanych 200 tys. zł.

Przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie projektu w wysokości maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych, bez względu na to czy wnioskodawca uzyskał już wsparcie w ramach bonów na innowacje w poprzednich naborach.

- zaznaczył Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Jakie usługi w bonach?

Mały i duży bon na innowacje oznacza zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, a także w zakresie wzornictwa.

W ramach małego bonu na innowację – zawsze, a w ramach dużego bonu na innowację – pod pewnymi warunkami, można było zakupić także usługi proinnowacyjne. Zainteresowany przedsiębiorca musiał pamiętać, że mogą być one zrealizowane wyłącznie jako część szerszego projektu, obejmującego także badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, bądź usługi w zakresie wzornictwa.

W ramach bonów na innowacje mogły być kwalifikowane usługi przewidujące podwyższenie poziomu gotowości technologicznej do poziomu IX (technology readiness levels – TRL), tj. sprawdzenie technologii, czy w warunkach rzeczywistych odniosła zamierzony efekt.

Przedsiębiorca wybierał wykonawcę bonów spośród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych. Do podmiotów takich należą: jednostki naukowe, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależne jednostki stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, centra  transferu technologii, spółki celowe oraz instytucje otoczenia biznesu – ośrodki  innowacji, kancelarie patentowe. Tego typu usługi mogą być realizowane również przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

Efekty wybranych projektów będą różnorodne. Przeprowadzone zostaną na przykład badania dotyczące możliwości ograniczenia negatywnych skutków suszy na rozwój roślin czy też badania składu preparatu do rozpuszczania osadów kamienia kotłowego z instalacji cieplnych. Zostaną opracowane m.in. receptury piw produkowanych z dodatkiem pieczywa odpadowego, a także wzory kolekcji mebli dla osób starszych i z niesprawnościami. Nie zabraknie również stworzenia prototypu instrumentu muzycznego zasilanego słoneczną energią czy też zaprojektowania powłoki ochronnej do produkcji garaży tynkowanych.

Bony w liczbach  

Począwszy od 2015 r. w ramach pięciu naborów zorganizowanych za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wybrano blisko 320 innowacyjnych projektów opiewających na kwotę dofinansowania ponad 23 mln zł!

Do tej pory wsparcie otrzymało ponad 180 przedsiębiorstw, które w Małopolsce wprowadziły ponad 460 innowacji, głównie produktowych. To jeszcze nie koniec bonów w tej perspektywie finansowej. Nowy nabór zostanie ogłoszony już w I kwartale 2020 roku!  Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia strony www.rpo.malopolska.pl, na której zostanie opublikowane ogłoszenie wraz z dokumentacją konkursową.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości