Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Blisko 6,7 mln zł na odbudowę oranżerii ogrodu botanicznego UJ

Fundusze europejskie
15 maja 2024
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzyma blisko 6,7 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich na odbudowę oranżerii. Promesę gwarantującą wsparcie inwestycji oraz Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego Platynowy Medal „Polonia Minor”, przyznaną z okazji 660. rocznicy założenia UJ przekazali w środę 15 maja marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron oraz prof. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

To ogromna radość, że możemy dzisiaj - już z kolejnego okresu finansowania, czyli perspektywy 2021-2027 z Funduszy Europejskich dla Małopolski - przekazać Państwu promesę w wysokości ponad 6,6 mln złotych na to, aby w dalszym ciągu modernizować i rozbudowywać Ogród Botaniczny. Dzisiejsze spotkanie jest uroczyste także z drugiego powodu – przekazania najwyższej nagrody Województwa Małopolskiego – platynowej Polonii Minor

- podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Budynek oranżerii na terenie ogrodu botanicznego UJ zostanie odbudowany i rozbudowany. Zyska m.in. pomieszczenia techniczne i gospodarcze – w tym zimownik, w którym przechowuje się kolekcje roślin z ciepłych krajów w okresie zimowym. Powstaną także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami: pochylnia i platforma dla osób poruszających się na wózku. Przebudowana zostanie istniejąca część murowana – stara kotłownia – wraz z instalacją wewnętrzną poza budynkiem. Całość odbudowy zaprojektowano pod kątem optymalnego zabezpieczenia i utrzymania najcenniejszych kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego UJ.

Dzięki tej inwestycji Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie już nie tylko najstarszym tego typu miejscem w Polsce, ale również najnowocześniejszym. Odtworzona, rozbudowana oranżeria zapewni egzotycznym roślinom lepszą ochronę, a dodatkowe prace i działania przewidziane w ramach realizacji projektu sprawią, że zwiedzanie ogrodu będzie jeszcze łatwiejsze i ciekawsze dla wszystkich gości

- zaznaczył marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

- W imieniu władz Uniwersytetu Jagiellońskiego bardzo dziękuję za ten kolejny finansowy dar. Myślę, że będzie on pięknie wykorzystany przy odbudowie oranżerii. Ogród jest odwiedzany przez wszystkich, od przedszkolaków do seniorów. Inwestowanie w to miejsce to nie tylko obowiązek Uniwersytetu czy samorządu województwa, ale każdej instytucji, która ma środki finansowe. To jest przykład, jak dobro uniwersyteckie jest wykorzystywane praktycznie przez całe społeczeństwo – zaznaczył prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odbudowa tego unikalnego obiektu była planowana już od wielu lat. Oranżeria będzie tych samych gabarytów, co palmiarnia powstała w 1882 roku. Wysokość budynku od najniższego poziomu gruntu do linii szczytowej wyniesie 11,6 m, wraz z iglicą – niemal 15 m. Obiekt na parterze zaprojektowano w konstrukcji stalowej z przeszkleniami w systemie fasadowym. Zwieńczony będzie szklanym dachem mansardowym. W planach jest także remont konserwatorski historycznego wejścia. Budynek będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w szereg nowoczesnych systemów energooszczędnych.

Wartość projektu „Odbudowa budynku oranżerii na terenie Ogrodu Botanicznego wraz z rozbudową o pomieszczenia gospodarcze i techniczne przy ul. Kopernika 27 w Krakowie” to blisko 9,7 mln zł, z czego wartość dofinansowania ze środków europejskich to blisko 6,7 mln zł. W projekcie, prócz prac związanych z odbudową i rozbudową oranżerii zaplanowano również działania edukacyjne i informacyjne skierowane do odwiedzających, w szczególności osób z niepełnosprawnościami.

Polonia Minor na 660-lecie UJ

Prócz promesy na wsparcie inwestycji, marszałek Witold Kozłowski i prof. Jan Tadeusz Duda przekazali przedstawicielom uczelni Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego - Platynowy Medal „Polonia Minor”. Wyróżnienie zostało przyznane z okazji 660. rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego - najstarszej polskiej uczelni - jako wyraz uznania za całokształt działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz dbałość o rzetelny rozwój przyszłych pokoleń.

Szanowny Panie Rektorze, bardzo serdecznie dziękuję za wieloletnią współpracę z Samorządem Województwa. Dziękuję także za bardzo dobrą współpracę w ramach Rady Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski. Dla nas powołanie tej Rady, jedynej tego rodzaju w naszym kraju, było niezwykle ważne, ponieważ Rada była dla nas w różnych sytuacjach ogromnym wsparciem. Niewyobrażalną rzeczą jest żeby można było przeprowadzić tak wielką, sportową imprezę, jaką były III Igrzyska Europejskie bez zaangażowania i dobrej współpracy z uczelniami, w tym z Uniwersytetem Jagiellońskim. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie w kolejnych latach rozwijała się i przynosiła obu stronom owoce

– podsumował Witold Kozłowski.

W trakcie wydarzenia rektor UJ prof. Jacek Popiel wręczył marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu list z podziękowaniem, podsumowujący pięcioletni okres współpracy samorządu wojewódzkiego z władzami uczelni.

list

Galeria zdjęć