Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

„Bezpieczny Dom” – projekt realizowany w ramach pakietu społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Fundusze europejskie
21 maja 2020
„Bezpieczny Dom” jest odpowiedzią na potrzeby publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej z Małopolski, w związku z epidemią COVID-19 oraz wiążącymi się z nią zagrożeniami. Realizacja przedsięwzięcia, opiewającego na kwotę ponad 17 mln zł, zapewni poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wesprze rodzinę i pieczę zastępczą oraz zakłady opieki długoterminowej w naszym regionie.

W Małopolsce funkcjonuje ponad 300 placówek całodobowych, w których łącznie znajduje się około 16 tys. miejsc zamieszkania lub okresowego całodobowego pobytu. Miejsca te dedykowane są przede wszystkim osobom znajdującym się w grupie ryzyka utraty zdrowia i życia związanego z wirusem SARS-CoV-2. Mowa m.in. o osobach starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, cierpiących na szereg chorób współistniejących, mających ograniczoną odporność. Ponadto w placówkach tych pracuje około 8-tysięczny personel zapewniający pensjonariuszom profesjonalną opiekę.

Środki uzyskane przez placówkę w formie grantu przeznaczone będą na doposażenie stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki. Ponadto z myślą o mieszkańcach i pacjentach zostaną zakupione środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami. Co więcej, zostaną także zapewnione miejsca noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 miejsce wynosi maksymalnie 2 tys. zł w odniesieniu do placówek całodobowych długookresowego zamieszkania oraz maksymalnie 1 tys. zł w odniesieniu do placówek całodobowych krótkookresowego pobytu. W ramach projektu minimalna kwota grantu wynosi 10 tys. zł na placówkę, natomiast maksymalna kwota grantu wynosi 250 tys. zł na placówkę.

Warto dodać, że dokładnie 17,6 mln zł, które pozwolą zrealizować projekt, pochodzi z Funduszy Europejskich (15 mln zł), a pozostała część z budżetu państwa (1,3 mln zł) oraz z innych źródeł. Środki te zostaną rozdysponowane w ramach realizacji pakietu społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Szczegóły na temat projektu oraz ścieżki otrzymania wsparcia będą dostępne wkrótce na naszej stronie internetowej.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ROPS