Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zakończono konsultacje

Edukacja
21 września 2022
13 września 2022 r. projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia małopolskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży został przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego i skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Celem zapoznania opinii publicznej z małopolskim programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dniach od 15 do 17 września 2022 r. przeprowadzone zostały za pośrednictwem stron internetowych Województwa Małopolskiego, konsultacje społeczne.

Zainteresowani mogli zgłosić swoje opinie, uwagi oraz propozycje drogą elektroniczną poprzez wysłanie formularza na adres: dostępnego pod adresem: www.malopolska.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego w dziale „Konsultacje społeczne” zakładka „Akty prawne”.

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / Departament Edukacji / ACH