Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wystartowała druga edycja konkursu Małopolska! Postaw na edukację

Edukacja
13 maja 2022
W związku z ogłoszeniem przez Województwo Małopolskie naboru wniosków do otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska! Postaw na edukację! - edycja 2” zapraszamy serdecznie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego do wzięcia udziału w konkursie i zgłaszania swoich inicjatyw edukacyjnych.

Konkurs ma na celu poprawę szans edukacyjnych dzieci, wzrost aktywności uczniów, a także inspirowanie różnorodnych form działania szkół oraz organizacji pożytku publicznego na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju.

Czekamy na zgłoszenia projektów, które ukierunkowane będą na poprawę i rozwój szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Małopolsce. Przyczynią się one do wzrostu aktywności uczniów, zainspirują zarówno szkoły jak i organizacje pożytku publicznego do różnorodnych form działania na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju młodzieży, motywacji i podnoszenia swoich kwalifikacji

- mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Dofinansowane zostaną zadania polegające na:

• organizacji wydarzeń, imprez, konkursów, festiwali i innych zajęć o charakterze edukacyjnym,  których celem jest pogłębianie uniwersalnych, osobistych i społecznych kompetencji uczniów, niezbędnych w procesie edukacji, ale też w życiu osobistym i zawodowym, takich jak: współpraca w zespole, zintegrowanie z grupą, rozbudzenie i zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, wzrost umiejętności uogólniania i wyciągania wniosków, skutecznego komunikowania się, samodzielności, odpowiedzialności, twórczego rozwiązywania problemów, autoprezentacji, publicznej prezentacji wyników pracy grupowej i własnej, autorefleksji, dokonywania oceny wkładu pracy własnej i innych członków grupy, wyszukiwania i interpretowania informacji itp.

• prowadzeniu zajęć doskonalących techniki nabywania wiedzy oraz działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną, a także mających na celu rozwój potencjału indywidualnych talentów.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 czerwca 2022 roku.

Więcej informacji na temat konkursu: bip.malopolska.pl

Galeria zdjęć