Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów

Edukacja
25 marca 2020
05 marca 2020 - 03 kwietnia 2020
Trwa nabór do kolejnej edycji Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i finansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Małopolskiego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych.

Celem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny”, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych) jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na rok szkolny 2019/2020.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze

- informuje Edward Czesak z zarządu województwa małopolskiego.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2019/2020 (od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.) dla uczniów:

 • klas 5-7 szkoły podstawowej, w kwocie: 400,00 zł brutto,
 • klas 8 szkoły podstawowej, w kwocie: 500,00 zł brutto,
 • szkół ponadpodstawowych, w  kwocie 600,00 zł brutto.

Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy.

 

W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 r. będą przyznawane stypendia:

1. dla uczniów (mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego):

 • za szczególne osiągnięcia artystyczne,
 • za szczególne osiągnięcia sportowe,
 • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych,
 • losowe.

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi dla uczniów:

 • klas 5-7: 350,00 zł brutto,
 • klasy 8 szkoły podstawowej: 425,00 zł brutto,
 • klas szkół ponadpodstawowych: 500,00 zł brutto.

2. dla studentów (mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego):

 • za szczególne osiągnięcia artystyczne,
 • za szczególne osiągnięcia sportowe,
 • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych,
 • za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),
 • losowe.

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi 600,00 zł brutto.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego można składać od 5 marca do 3 kwietnia 2020 r.

Mając na względzie bezpieczeństwo klientów odwiedzających urząd oraz pracowników zatrudnionych w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Europie i na świecie oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Województwo Małopolskie, Departament Edukacji UMWM rekomenduje:

 • wysyłanie wniosków stypendialnych pocztą tradycyjną na adres Dziennika Podawczego UMWM:
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
  z dopiskiem: Departament Edukacji,
 • składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku na os. Teatralnym 4a w Krakowie,
 • składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku Agendy Zamiejscowej w Tarnowie, przy al. Solidarności 5 w Tarnowie,
 • składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku Agendy Zamiejscowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 52,
 • w ostateczności: składanie wniosków osobiście do urny zewnętrznej, znajdującej się przed budynkiem UMWM przy ul. Racławickiej 56 (nowy budynek),

Szczegółowe informacje, w tym formularze niezbędne do ubiegania się o ww. stypendiów, dostępne są na stronach internetowych:

https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-wspolfinansowany-ze-srodkow-ue/20192020.

https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-finansowany-ze-srodkow-wlasnych-wojewodztwa-malopolskiego

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ Departament Edukacji UMWM