Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Znamy pierwsze wyniki w naborze do projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”

Edukacja
18 listopada 2020
Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wyniki oceny formalnej i porównawczej wniosków w projekcie.

Na podstawie  § 7 ust. 8  regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – Grant 1, informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 18 listopada br.,  po zapoznaniu się z oceną wniosków  o przyznanie grantu,  zatwierdził wyniki oceny formalnej i porównawczej wniosków. Poniżej publikujemy następujące  listy:

Lista rankingowa – zawierająca listę wniosków  zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania. (.xlsx)

Lista rezerwowa- tj. lista obejmująca wnioski, które spełniły kryteria oceny i uzyskały  ocenę pozytywną, jednak kwota alokacji jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania. (.xlsx)

Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego, zdecydował o zwiększeniu środków finansowych na przedmiotowy Grant 1  tak, aby wszyscy wnioskodawcy znajdujący się obecnie na liście rezerwowej otrzymali  dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego. Zwiększenie środków finansowych na Grant 1 nastąpi po zmianie dokumentów programowych, wówczas wnioski znajdujące się obecnie na liście rezerwowej zostaną dopisane do listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania. W tej sprawie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego będzie się z kontaktować osobnym mailem.

Lista wniosków, które nie spełniły kryteriów formalnych wyboru i uzyskały ocenę negatywną. (.xlsx)

Pełne informacje o projekcie są dostępne pod poniższym linkiem:

http://www.malopolska.pl/mta-pakiet-edukacyjny

 

Autor: Departament Edukacja