Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Respectus 2024

Edukacja
07 marca 2024
Małopolska wyłoniła i nagrodziła najlepsze prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie, związane z samorządem terytorialnym, w konkursie im. marszałka Marka Nawary.

Respectus wskazał osoby, wnoszące znaczący wkład intelektualny w budowę pozycji ustrojowej i osiągnięcia samorządu terytorialnego. Wspierające realizację Strategii Województwa pod nazwą Małopolska 2030, realizujące przedsięwzięcia naukowe, mające praktyczne zastosowanie, prezentujące osiągnięcia naukowe i wyróżniające absolwentów uczelni wyższych.

Musieli spełnić trzy podstawowe warunki

Izabela Śliwińska zaprezentowała pracę „Pałac Energii – projekt małej modułowej elektrowni jądrowej. Dr Łukasz Fiedeń przedstawił „Strategie mobilności i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej dostępności transportu publicznego.

Autorzy prac spełnili trzy podstawowe warunki. Ich prace były napisane w języku polskim lub zostały przetłumaczone na nasz język przez tłumacza przysięgłego. Zgłoszone prace zostały obronione w roku ogłoszenia konkursu lub w ciągu poprzednich dwóch lat kalendarzowych. Prace licencjackie, inżynierskie lub magisterskie otrzymały ocenę, co najmniej dobrą na egzaminie dyplomowym.

Prace były powiązane z obszarami tematycznymi, ujętymi w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego Małopolska 2030. Obszar I – Małopolanie, obszar II – Gospodarka, obszar III – Klimat i środowisko, obszar IV – Zarządzanie Strategiczne Rozwojem, obszar V– Rozwój zrównoważony terytorialnie. Prace były tematycznie związane ze współpracą samorządu województwa, powiatu lub gminy oraz uczelni, ośrodka akademickiego lub instytutu.

Organizatorami konkursami są Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Fundacja im. marszałka Marka Nawary. W krypcie głównej kościoła rektoralnego pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Krakowie pojawili się prof. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący sejmiku Małopolski, radny Stanisław Bisztyga, Dariusz Styrna, dyrektor departamentu edukacji UMWM, Monika Karlińska-Nawara, prezes Fundacji im. Marszałka Marka Nawary oraz o. Józef Tarnawski, rektor wspólnoty zakonnej i ekonom polskiej prowincji zakonu pijarów.

Zakupiono licencję, przyznano dyplomy

Autorom najlepszych prac złożono propozycję zakupu licencji niewyłącznej do prac, co stanowi podstawę do wykorzystania ich w praktyce. Zakup licencji nie ogranicza autora pracy w dowolnym dalszym jej dysponowaniu, na dowolnych polach eksploatacji.

W każdej z kategorii zostaną złożone dwie propozycje zakupu licencji niewyłącznej. W przypadku pracy licencjackiej lub inżynierskiej – 3 000 zł, pracy magisterskiej – 4 000 zł, pracy doktorskiej – 5 000 zł. Każda z osób, od której zakupiono licencję, otrzymała dyplom.

W trakcie uroczystości zgromadzeni goście wysłuchali wykładu o. Eugeniusza Grzywacza pod tytułem „Dante Alighieriego Boska Komedia w rysunkach Jana Biczysko" oraz koncertu w wykonaniu Elżbiety Górki (skrzypce) i Konrada Górki (wiolonczela) – Georg Philipp Telemann – Fantazja na violin solo largo i allegro; Johanna Sebastiana Bacha – Sarabanda i Menuet; Reinhold Gliere – Gavotte i Berceuse. Zwiedzano także czasową wystawę grafik Jana Biczysko pod nazwą Boska Komedia.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ Wak