Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wsparcie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej

Edukacja
22 czerwca 2022
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r. pod nazwą „Polska- Ukraina. Poznajmy się w Małopolsce”.

Celem konkursu jest zapewnienie aktywizacji społecznej, adaptacji i integracji, wsparcia oraz poprawy sytuacji obywateli Ukrainy w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Powierzenie zadania wiąże się z udzieleniem przez Województwo Małopolskie dotacji na sfinansowanie realizacji działań wśród dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających w Małopolsce.

Nieustannie wspieramy i pomagamy uchodźcom wojennym z Ukrainy. W ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej przeznaczyliśmy 200 tys. zł na konkurs, który ma na celu pomoc, wsparcie i integrację najmłodszych uchodźców z Ukrainy z dziećmi i młodzieżą z naszego regionu. To niezwykle ważne i potrzebne - dzieci i młodzież, która przyjechała do nas, to sąsiedzi, którzy teraz nas potrzebują. Te środki finansowe zapewnią naukę języka polskiego oraz pozwolą poprowadzić zajęcia edukacyjne i integracyjne

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Zarząd Województwa Małopolskiego pomaga najmłodszym uchodźcom wojennym z Ukrainy. Chcemy, aby dzieci i młodzież czuły się w Małopolsce po prostu dobrze. Edukacja, integracja, wspólnie spędzony czas, nauka języka polskiego zapewni im poczucie bezpieczeństwa, doda odwagi w codzienności, a na pewno wywoła uśmiech i radość, tak bardzo im teraz potrzebne

- dodaje Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań, które uwzględniają wszystkie poniższe działania:

  • organizację wydarzeń: warsztatów edukacyjnych, warsztatów edukacyjno- krajoznawczych po Małopolsce, szkoleń, imprez, pikników, koncertów, eventów, konkursów, gier, zabaw i animacji czasu wolnego - zarówno dla polskich dzieci i młodzieży jak i dzieci z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24.02.2022 r. Wydarzenia te mają służyć wzajemnej integracji, poznaniu polskiej kultury i tradycji, a także atrakcji turystycznych Małopolski,
  • prowadzenie kursów nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r.

Kwota przeznaczona realizację konkursu to 200 tys. zł.

Do konkursu mogą być składane oferty, które będą realizowane nie wcześniej niż 1 lipca 2022 roku, a kończyć nie później niż 16 grudnia 2022 roku.

Termin składania ofert w konkursie upływa w dniu 29 lipca 2022 r.

Więcej informacji na: bip.malopolska.pl

Przypomnijmy,  Małopolska Tarcza Humanitarna to projekt systemowych rozwiązań pomocowych, które odpowiadają zarówno na bieżące potrzeby uchodźców (m.in. dostęp do służby zdrowia, bezpłatnego transportu, wsparcie finansowe organizacji pozarządowych) jak i te długofalowe (skoncentrowane głównie wokół integracji, szkolnictwa oraz rynku pracy). Decyzje dotyczące wsparcia podejmowane są w ramach Komitetu Sterującego, w którym znajdują się przedstawiciele wszystkich klubów i komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego, zarząd województwa oraz wojewoda małopolski. Zakres pomocy w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej podzielono na 5 pakietów: pakiet organizacji pozarządowych, wolontariatu i współpracy z JST, pakiet rynku pracy, pakiet edukacji, pakiet transportu i pakiet społeczny.

Galeria zdjęć