Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Najzdolniejsi uczniowie ze stypendiami z RPO

Edukacja
15 marca 2017
Lubią się uczyć i udowadniają to znakomitymi ocenami, a przedmioty matematyczno-przyrodnicze i języki obce nie mają przed nimi żadnych tajemnic. 146 uczniów szkół podstawowych z Małopolski właśnie zostało stypendystami Regionalnego Programu Stypendialnego. Najzdolniejsi z nich otrzymają w ciągu roku 4,8 tys. zł. W sumie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na stypendia dla najmłodszych uczniów przeznaczono ponad 700 tys. zł.

Finansowany z RPO WM 2014-2020 Regionalny Program Stypendialny to kolejna inicjatywa Województwa Małopolskiego, której celem jest wspieranie uczniów, którzy wykazują szczególne uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Tylko do tych najmłodszych, uczących się w szkołach podstawowych trafi ponad 700 tys. zł. Jeszcze w tym roku szkolnym zostaną też przyznane stypendia dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki temu finansowe nagrody za wyniki w nauce otrzyma 730 uczniów.

Stawiamy na młodych mieszkańców naszego regionu, dlatego inwestujemy w ich wiedzę i wykształcenie. To oni w przyszłości będą naszym największym kapitałem i zdecydują o dalszym rozwoju Małopolski. Zdajemy sobie też sprawę z tego, jak wymagający jest obecnie rynek pracy, dlatego promujemy przede wszystkim wyniki w nauce przedmiotów ścisłych i języków obcych. Nie mam wątpliwości, że te stypendia uczniowie wykorzystają na rozwijanie swoich umiejętności

– mówi Grzegorz Lipiec z zarządu województwa.

W zakończonym konkursie, o stypendia z Regionalnego Programu Operacyjnego mogli ubiegać się małopolscy uczniowie V i VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie niepełnosprawni, mieszkający na wsi, pochodzący z rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium jest przyznawane na 12 miesięcy. Uczniowie podstawówek miesięcznie otrzymają 400 zł brutto, co daje w sumie 4,8 tys. zł.

Pod koniec marca poznamy nazwiska 219 stypendystów spośród uczniów gimnazjum, którzy mogą liczyć na 500 zł miesięcznie, natomiast w kwietniu dowiemy się, kto znalazł się wśród 365 stypendystów ze szkół ponadgimnazjalnych. W tym ostatnim przypadku uczniowie mogą liczyć na stypendium w wysokości 600 zł miesięcznie.

Żeby jednak otrzymać takie wsparcie uczniowie musieli wykazać się znakomitymi wynikami w nauce. Dla uczniów podstawówek progiem była średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,75 oraz nie niższa niż 5,0 z przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości. Dla gimnazjalistów było to: 4,75 ze wszystkich przedmiotów i 4,5 z pozostałych, natomiast dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odpowiednio: 4,5 i 4,25. Przy ocenie wniosków brane były pod uwagę też wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego, szczególne osiągnięcia z wymienionych przedmiotów, w tym udział w olimpiadach i konkursach co najmniej na poziomie wojewódzkim w trzech poprzednich latach szkolnych.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego w ciągu najbliższych siedmiu edycji, w latach szkolnych 2016/17 – 2022/23 przewiduje się przyznanie 5110 stypendiów, objęcie wsparciem 2000 uczniów i zrealizowanie 5110 indywidualnych planów rozwoju. Na wszystkie te działania zaplanowano prawie 33,7 mln zł.  

Szczegóły konkursu dostępne są tutaj.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM