Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Jubileusz 35-lecia Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Edukacja
06 czerwca 2017
Wysoki poziom zajęć, interesujące wykłady i warsztaty z najlepszymi wykładowcami oraz bogaty i nowatorski programu – to wszystko charakteryzuje Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku, który właśnie obchodzi swoje 35-lecie. Podczas uroczystości jubileuszowych wicemarszałek Wojciech Kozak w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego przekazał Polonię Minor - medal honorujący za działalność na rzecz Małopolski.

Podczas wydarzenia, które miało miejsce w Auditorium Maximum wspomniany medal wicemarszałek Wojciech Kozak przyznał Ewie Piłat – pełnomocnikowi rektora UJ ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. List gratulacyjny w podzięce za wkład w rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymał rektor UJ Wojciech Nowak.

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonuje w ramach najlepszej uczelni w kraju, która oferuje słuchaczom najwyższy poziom wykładów i warsztatów. Jest jednostką pozawydziałową funkcjonującą w pionie prorektora ds. dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem uniwersytetu jest propagowanie wiedzy wśród osób starszych, popularyzacja nauki oraz angażowanie społeczne poprzez udział w konferencjach i sympozjach tematycznie dobranych pod tę grupę wiekową.

Jednym z największych wyzwań obecnych czasów jest wychodzenie naprzeciw potrzebom ludzi starszych, stąd też pomysł rozwijania polityki senioralnej w naszym regionie. Jednym z istotnych zadań jest stworzenie takich warunków do aktywizacji seniorów, by nie czuli się osamotnieni i pozostawieni na marginesie społeczeństwa w momencie, kiedy ich aktywność zawodowa wygasła. To doskonały moment na poszerzanie horyzontów, nawiązywanie nowych znajomości oraz rozwój zainteresowań i pasji, na które dotychczas brakowało czasu. A takie możliwości dają właśnie Uniwersytety Trzeciego Wieku

– mówił wicemarszałek Wojciech Kozak - odpowiedzialny w województwie m.in. za politykę senioralną.

Kształcenie w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, które trwa trzy lata swoją formułą w pewnym stopniu przypomina studia podyplomowe. Studenci 50+ przez dwa semestry na cotygodniowych wykładach i seminariach zdobywają wiedzę z określonej dziedziny. Student Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ciągu jednego roku akademickiego realizuje program jednego kursu. Po jego zakończeniu, w kolejnym roku kształcenia wybiera następny kurs.

W nowym roku akademickim uniwersytet zaoferuje swoim słuchaczom kurs z historii sztuki, kurs "Kraków, jego historia i kultura", Chiny – społeczeństwo, kultura, historia oraz Dzieje i kultura Żydów. Wykładom towarzyszyć będą wycieczki, warsztaty w muzeach, spotkania i dyskusje. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej będą seminaria fakultatywne oraz zajęcia dodatkowe np. warsztaty malarskie, internetowe czy też zajęcia sportowe. W ofercie programowej będzie można znaleźć również zajęcia z języków obcych, które poprowadzą głównie lektorzy z Jagiellońskiego Centrum Językowego.

Przypomnijmy, że w Małopolsce obecnie funkcjonuje aż 59 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Nasze województwo plasuje się na czwartej pozycji w kraju tuż za województwem śląskim (64 UTW), kujawsko-pomorskim (78UTW) i mazowieckim (80 UTW).

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM