Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Jak edukować finansowo najmłodszych?

Edukacja
19 stycznia 2017
17 lutego 2017
Nauczyciele z Małopolski mogą zgłaszać klasy pierwsze szkół podstawowych do udziału w innowacyjnym projekcie dotyczącym edukacji finansowej uczniów. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 lutego.

Celem projektu „Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych” jest rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi, zdobywania doświadczeń przy rozwiązywaniu problemów, rozwój postaw krytycznego myślenia uczniów, dotyczącego konsekwencji podejmowanych decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach projektu uczniowie:

 • zdobędą wiedzą finansową, która uczyni ich bardziej świadomymi konsumentami,
 • wezmą udział w 72 godzinach zajęć pozalekcyjnych (2017-2019),
 • otrzymają pakiety edukacyjne wraz z segregatorem,
 • wezmą udział w trzech konkursach,
 • otrzymają upominki oraz dyplomy na zakończenie zajęć,

W ramach projektu nauczyciele:

 • zdobędą unikalne doświadczenie edukatorów finansowych i zrealizują 72 godzin zajęć pozalekcyjnych w kolejnych 3 latach szkolnych,
 • wezmą udział w dwudniowych warsztatach metodycznych,
 • otrzymają poradnik dla nauczyciela,
 • otrzymają wynagrodzenie za prowadzone zajęcia (72 godziny w latach 2017-2019),
 • wezmą udział w dwudniowym seminarium podsumowującym projekt,

Proces rekrutacji nauczycieli będzie odbywać się w oparciu o następujące kryteria:

 1. Udział w realizowanym od 2010 r. programie edukacji finansowej dla dzieci „Moje pierwsze pieniądze” (organizowanego przez SKEF),
 2. Udział w pozostałych wydarzeniach organizowanych przez SKEF np. warsztaty i seminaria na temat edukacji finansowej,
 3. Udział w projektach innych organizatorów z zakresu edukacji finansowej dzieci,
 4. Kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na obszarze co najmniej 6 województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, małopolskiego
i lubelskiego.

Zostanie również stworzona lista rezerwowa zainteresowanych, na wypadek ew. rezygnacji nauczyciela lub jego niemożności udziału w warsztatach metodycznych dla nauczycieli. Wybrane szkoły i nauczyciele podpiszą stosowne umowy cyw.-prawne zawierające m. in. obowiązki i prawa stron związane z realizacją działań projektu i osiąganiem założonych wskaźników.

 Za rekrutację uczniów będą odpowiadali nauczyciele-wychowawcy. Przystąpienie ucznia do udziału w projekcie będzie wymagało uzyskania zgody rodziców.

Zajęcia będą odbywać się w szkołach.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2017 roku.

 Osoby udzielające informacji nt. projektu:

 • Ewa Kruk – tel. 58 624 98 74, 603 222 041, e-mail:
 • Magdalena Nastrabasz-Janczarska – tel.: 58 624 98 73; 667 544 000, e-mail:

 

 

 

Autor: Redakcja
Tagi: EDUKACJA