Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Innowacyjne rozwiązania w obszarze cyfryzacji i multimediów

Edukacja
14 września 2020
Marta Malec-Lech z zarządu województwa uhonorowała przedstawicieli organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w otwartym konkursie „Edukacja – zdalnie i cyfrowo”. W uroczystości wręczenia czeków i drobnych upominków w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wzięli udział Rafał Kosowski, przewodniczący sejmikowej komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Dariusz Styrna, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Konkurs „Edukacja – zdalnie i cyfrowo” jest adresowany jest do dzieci i młodzieży z Małopolski, z włączeniem najmłodszych jego mieszkańców tj. grupy przedszkolnej. Ideą przewodnią konkursu jest wspieranie dzieci i młodzieży w ich rozwoju zarówno indywidualnym, społecznym, jak i obywatelskim. W trosce o jak najlepsze ich wykształcenie na każdym poziomie edukacji oraz rozwój kompetencji zwłaszcza kluczowych i talentów, a także uzdolnień twórczych czy artystycznych.

Prawdopodobieństwo utrzymania zdalnego kształcenia w szkolnictwie jest bardzo możliwe, dlatego konkurs edukacyjny promuje i wspiera różnorodne formy kształcenia oraz rozwoju dzieci i młodzieży w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Korzysta przy tym z nowoczesnych form komunikacji i innowacyjnych rozwiązań w obszarze cyfryzacji i multimediów.

- wyjaśniła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

W ramach trzech bloków tematycznych: „Talenty i kompetencje”, „Naukowa przestrzeń edukacyjna” i „Patriotyczne wychowanie” są zlecane następujące zadania:

- wsparcie wychowawczo-pedagogiczne małopolskich uczniów w różnych formach edukacyjnych optymalizujących wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, wpływając na poprawę wyników w nauce. Ponadto na gruncie psychologii społecznej - wykształcających postawę radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach, poprzez wzmacnianie u dzieci i młodzieży cech, umiejętności oraz wiedzy  istotnych z punktu widzenia ich rozwoju zarówno personalnego, jak i intelektualnego;

- wsparcie edukacyjne małopolskich uczniów w zakresie odkrywania i rozwijania przez dzieci i młodzież talentów, kreatywnego myślenia i kompetencji, w tym zwłaszcza kompetencji kluczowych – ułatwiających młodym ludziom projektowanie przyszłości zawodowej w dorosłym życiu;

- wsparcie wychowania patriotycznego poprzez propagowanie symboliki narodowej, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich oraz rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski;

- wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży z małopolskich szkół i popularyzacja zagadnień naukowych poprzez wyłonienie innowacyjnych ofert edukacyjnych akademickich kół naukowych i środowisk akademickich, umożliwiających młodzieży szkolnej udział w życiu naukowym uczelni wyższych i dostęp do badań naukowych.

Komisja rozpatrzyła 23 oferty i zarekomendowała Zarządowi Województwa Małopolskiego udzielenie dotacji z budżetu województwa na realizację 19 ofert, na łączną kwotę w wysokości 490 tys. zł, w tym ośmiu zadaniom realizowanym w Krakowie (łącznie 216 tys. zł), trzem zadaniom realizowanym w Tarnowie (107,5 tys. zł), jednego w powiecie tarnowskim (43 tys. zł), jednego w powiecie brzeskim (4,5 tys. zł), jednego w powiecie myślenickim (38 tys. zł), trzem w Nowym Sączu (łącznie 46 tys. zł) i dwóm w powiecie nowosądeckim (łącznie 35 tys. zł). Szczegółowy wykaz jest poniżej.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM