Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

III edycja Konkursu im. Marszałka Marka Nawary

Edukacja
05 listopada 2019
25 listopada 2019
Rusza III edycja Konkursu im. Marszałka Marka Nawary na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego. Na prace wraz z dokumentacją czekamy do poniedziałku, 25 listopada.

Fundacja im. Marszałka Marka Nawary ogłasza III edycję konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie w Małopolsce, dotyczące ustroju oraz działalności samorządu terytorialnego, jak również prezentujące sylwetki postaci związanych z samorządem terytorialnym. Prace mogą być także ukierunkowane na tematy szczegółowe, związane ze współpracą samorządów i uczelni, na przykład na problemy oraz zagadnienia zlecone przez samorządy, ważne w praktyce funkcjonowania tych instytucji.

Celem konkursu jest nagradzanie osób, które wnoszą znaczący wkład intelektualny w budowanie Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa szanującego zasadę pomocniczości w stosunku do samorządu terytorialnego.

 1. Przedmiotem oceny będą prace magisterskie i licencjackie obronione przed terminem nadsyłania prac na konkurs, jak również prace doktorskie - obronione lub zrecenzowane, z wyznaczonym terminem obrony.
 2. Konkurs odbywa się dorocznie i obejmuje prace obronione w poprzednich trzech latach kalendarzowych.
 3. Trzecia edycja konkursu dotyczy prac obronionych w latach 2017, 2018 i 2019.

Prace wraz z dokumentacją należy przysyłać do dnia 25 listopada 2019 roku na adres:
Departament Edukacji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs im. Marszałka Marka Nawary – III edycja”

Praca zostanie dopuszczona do konkursu, jeśli spełni następujące warunki:

 1. Zakres merytoryczny pracy będzie odpowiadał tematyce konkursu;
 2. Praca będzie obroniona w 2017 r., 2018 r. lub w 2019 r. (wymagane dołączenie pisemnego potwierdzenia przez uczelnię daty obrony pracy); w przypadku pracy doktorskiej dopuszcza się również prace zrecenzowane, z wyznaczonym terminem obrony);
 3. Zostanie dołączona dokumentacja poświadczająca wysoki poziom pracy:
  • do pracy magisterskiej – kopia recenzji oraz pisemny wniosek promotora lub jego zgoda na zgłoszenie pracy do konkursu (z krótkim merytorycznym uzasadnieniem),
  • do pracy licencjackiej – kopia recenzji oraz rekomendacja organu uczelni (wydziału, instytutu) – np. rady naukowej,
  • do pracy doktorskiej - kopia recenzji,
  • do każdej pracy uhonorowanej wyróżnieniem uczelnianym lub innym należy dołączyć właściwe poświadczenie.
 4. Wersja papierowa oraz wersja elektroniczna na płycie CD wpłyną w terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 5. Zostanie dołączony dokładny adres korespondencyjny, adres e-mailowy i numer telefonu autora.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody i wyróżnienia.

W roku 2017, czyli w pierwszej edycji konkursu, pierwsza nagroda wyniosła 2000 zł, a wyróżnienie 1500 zł. W roku 2018 przyznano główna nagrodę – 2500 zł oraz 1500 zł za wyróżnienie.
Pula nagród w 2019 r. jest większa i zostanie rozdysponowana przez komisję konkursową według jej uznania.

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać na stronie internetowej Fundacji im. Marszałka Marka Nawary oraz w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Regulamin III Edycji Konkursu im. Marszałka Marka Nawary.

Patronem konkursu jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

Galeria zdjęć

Autor: Departament EK