Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Półtora tysiąca uczniów ze stypendiami od marszałka

Edukacja
15 czerwca 2018
Przedmioty ścisłe i języki obce to dla nich przysłowiowa bułka z masłem, a biało-czerwony pasek na świadectwie jest standardem. O kim mowa? O 1576 szczególnie uzdolnionych uczniach małopolskich szkół, którzy zostali właśnie stypendystami Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego z RPO WM 2014-2020 i budżetu województwa. Na nagrody za znakomite oceny przeznaczono dla nich prawie 10 mln zł.

Z 100 najlepszych stypendystów, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w urzędzie marszałkowskim spotkał się marszałek Jacek Krupa. Zwracając się do zebranych marszałek podkreślał, że to właśnie w Małopolsce uczniowie mają znakomite warunki do rozwijania swoich talentów.

- Żyjecie w regionie wielu możliwości. Szczególnie dla młodych ludzi Małopolska i Kraków dają szansę na zdobycie znakomitego wykształcenia, a następnie realizacji swoich ambicji w pracy zawodowej. Staramy się wam w tym pomagać na każdym etapie waszej edukacji. Jestem przekonany, że poprzez swoje talenty, pasje oraz swoją pracę za kilka lat to wy będziecie decydować o losach naszego regionu – mówił marszałek Jacek Krupa. Podkreślił przy tym, że początkowo stypendiami miało zostać nagrodzonych prawie tysiąc uczniów, jednak zarząd województwa postanowił zwiększyć pulę środków na nagrody dla najlepszych.

Nie 994, jak początkowo zakładaliśmy, ale aż 1576 wybitnie uzdolnionych uczniów małopolskich szkół otrzyma od nas stypendia. To nagroda za ich całoroczny trud i czas poświęcony na naukę. Doceniamy te wysiłki, dlatego kilka dni temu zdecydowaliśmy zwiększyć pulę środków do prawie 10 mln zł.

- dodał marszałek Krupa.

Ponad 9,8 mln zł, które stypendyści rozdzielili między sobą, będą mogli wykorzystać m.in. na zakup pomocy naukowych, sprzętu elektronicznego czy sfinansować z niego kursy i szkolenia. Każdy ze stypendystów, który jest uczniem szkoły podstawowej (klas 5-6) otrzymał 4,8 tys. zł. Do gimnazjalistów trafiło 6 tys. zł. Natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą liczyć na stypendium w wysokości 7,2 tys. zł.

W pierwszym z trzech spotkań wzięło udział kilkudziesięciu najlepszych stypendystów z Krakowa oraz powiatów: krakowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, wadowickiego, miechowskiego i wielickiego. W drugim, zorganizowanym w Nowym Sączu z udziałem Leszka Zegzdy z zarządu województwa, uczestniczyli uczniowie z tego miasta oraz powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego. Ostatnie spotkanie, w którym z najlepszymi stypendystami spotkał się wicemarszałek Stanisław Sorys odbyło się w Tarnowie. Wzięli w nim udział uczniowie z Tarnowa oraz powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego. 

W sumie w tegorocznej edycji Regionalnego Programu Stypendialnego przyznano: 490 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, 317 dla gimnazjalistów oraz 771 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Jednak, żeby znaleźć się w gronie wyróżnionych w ten sposób należało wykazać się świetnymi ocenami z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. Uczniowie klas 5-7 szkół podstawowych musieli z tych przedmiotów uzyskać średnią na poziomie co najmniej 5,00, a ze wszystkich przedmiotów – 4,75. Ich starsi koledzy z klas dotychczasowego gimnazjum z obowiązkowych przedmiotów musieli uzyskać średnią co najmniej 4,75, a z tych wymienionych wyżej - 4,50. Najstarsi stypendyści – ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – ze wszystkich przedmiotów musieli uzyskać co najmniej średnią 4,50, a ze wskazanych – 4,25. Dodatkowo punktowane były szczególne osiągnięcia naukowe, w tym udział w olimpiadach i konkursach. Pod uwagę brano też bariery edukacyjne takie jak: trudna sytuacja materialna, mieszkanie na wsi czy niepełnosprawność.

Kolejny nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zostanie ogłoszony we wrześniu.

Regionalny Program Stypendialny jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, budżetu państwa i budżetu województwa. W ciągu siedmiu edycji konkursu, w latach szkolnych 2016/17 – 2022/23 przewiduje się przyznanie 5110 stypendiów, objęcie wsparciem 2000 uczniów i zrealizowanie 5110 indywidualnych planów rozwoju. Na wszystkie te działania zaplanowano ponad 35,2 mln zł.

W spotkaniu ze stypendystami w Krakowie uczestniczyła radna województwa Barbara Dziwisz, a w Tarnowie - Adam Kwaśniak.

Rozstrzygnięcie Regionalnego Programu Stypendialnego

Galeria zdjęć