Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wspólne posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji oraz Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji

Biznes i gospodarka
03 grudnia 2019
Za nami ostatnie w tym roku wspólne posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji oraz Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji. Uczestnikom spotkania zaprezentowany został raport zrealizowany przez OECD dotyczący regionalnego systemu innowacji Województwa Małopolskiego. W drugiej części spotkania przedstawione zostały założenia Strategii Rozwoju Małopolski do 2030 roku. Spotkanie otworzył Edward Czesak z zarządu województwa.

W pierwszej części spotkania dr hab. Łukasz Mamica z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przedstawił w szczegółach raport pn. „Local Entrepreneurship Ecosystems and Emerging Industries, Case Study of Małopolskie, Poland”. Silną stroną opracowania jest zasobny katalog scharakteryzowanych dobrych praktyk – zarówno ilustrujących małopolskie przykłady sukcesów rekomendowane do promowania poza regionem, jak i międzynarodowe rozwiązania warte adaptacji na małopolskim gruncie. Raport przynosi też obszerną bazę dobrze ustrukturyzowanych, silnie ugruntowanych, konkretnych rekomendacji dla rozwoju regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Mając na uwadze proces przygotowywania nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego rekomendacje oraz dobre praktyki raportu stanowią istotne źródło wiedzy w zakresie projektowania przyszłego kształtu wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności małopolskiej gospodarki.

Dalsza część posiedzenia poświęcona była omówieniu przez Annę Mlost – Zastępcę Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego założeń Strategii Rozwoju Małopolski do 2030. Prezentowane założenia dla Strategii „Małopolska 2030” są wynikiem I edycji debat regionalnych podczas, których pozyskiwano wiedzę na temat barier oraz potencjałów rozwojowych poszczególnych obszarów Małopolski.

Strategia „Małopolska 2030” to wizja rozwoju naszego regionu w oparciu o jego silne strony oraz próby odnajdywania potencjałów. Głównym celem dla strategii jest ‘Małopolska jako region zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i terytorialnym’. Ponadto, aktualnie trwa II edycja naboru projektów do Bazy Projektów Ponadlokalnych, która stanowić będzie postulat Samorządu Województwa do uwzględnienia w kontrakcie programowym, kontraktach sektorowych, porozumieniach terytorialnych, krajowych programach operacyjnych 2021-2027.

Prace nad Strategią „Małopolska 2030” zgodnie z założonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego harmonogramem mają zakończyć się w czerwcu 2020 roku.

***

Małopolska Rada Innowacji to gremium opiniodawczo-doradcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie polityki innowacyjnej Województwa, Grupy Robocze ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji są forum współpracy Województwa Małopolskiego z firmami i innymi uczestnikami systemu innowacji.

Galeria zdjęć