Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wspólne posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji oraz Grup Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji

Biznes i gospodarka
10 grudnia 2018
na odległym planie stół prezydialny
fot. Jacek Młynarz
Za nami ostatnie już w tym roku wspólne posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji oraz Grup Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji. Uczestnikom spotkania zaprezentowana została diagnoza innowacyjności gospodarki Małopolski oraz wyniki badań dotyczące stanu i warunków rozwoju przemysłów kreatywnych w naszym regionie. W posiedzeniu wziął udział Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Fundacji Rozwoju Badań Społecznych – Dariusz Szklarczyk, Prezes Fundacji i Agnieszka Otręba-Szklarczyk, Wiceprezes Fundacji zaprezentowali wyniki pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki Województwa Małopolskiego w 2018 r. Podstawowym celem badania było wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI) po roku 2020. Aktualna Strategia została opracowana do roku 2020 i koniecznym jest dokonanie jej krytycznej oceny oraz sformułowanie nowych celów i wskazanie zadań uwzględniających zmieniającą się sytuację w zakresie innowacyjności gospodarki regionu. Podczas prezentacji przedstawiono aktualne trendy, wskazano na silne i słabsze strony innowacyjności małopolskiej gospodarki. Diagnoza pokazała również podstawowe elementy sprzyjające rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i prezentowała jego aktualny stan w Małopolsce. Ważnym elementem przedstawionej diagnozy była analiza poszczególnych dziedzin małopolskich inteligentnych specjalizacji i zmian jakie w nich zaszły.

Dalsza część posiedzenia dotyczyła stanu i warunków w jakich rozwijane są w Małopolsce przemysły kreatywne. Przedstawione zostały poszczególne branże z jakimi mamy do czynienia w ramach przemysłów kreatywnych. Można tutaj wskazać m.in. przemysł filmowy, przemysł wydawniczy czy branża gier video i oprogramowania. Autorzy raportu analizowali również ilość osób zatrudnionych w poszczególnych branżach i zwrócili uwagę na spadek zatrudnienia w branży przemysłu wydawniczego, podkreślając jednocześnie, że zatrudnienie w branży gier i oprogramowania w Małopolsce stale rośnie. Warto dodać, że przemysły kreatywne i czasu wolnego są jedną z 7 inteligentnych specjalizacji naszego regionu, na które szczególny nacisk kładzie RSI.

Małopolska Rada Innowacji to gremium opiniodawczo-doradcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie polityki innowacyjnej Województwa, grupy robocze ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji są  forum współpracy Województwa Małopolskiego z firmami i innymi uczestnikami systemu innowacji.

Galeria zdjęć

Autor: Departament Skarbu i Gospodarki/Mateusz Kowacki