Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Powstanie Centrum Kreatywności i Dizajnu

Biznes i gospodarka
05 maja 2014
Małopolska stawia na wzornictwo – to tutaj powstanie Centrum Kreatywności i Dizajnu. Instytucja ma wykorzystywać potencjał środowisk kreatywnych, projektantów i twórców wzornictwa przemysłowego, aby wzmocnić konkurencyjność małopolskich przedsiębiorstw. W poniedziałek marszałek Marek Sowa oraz rektorzy czterech krakowskich uczelni: ASP, AGH, PK, UEK oraz podpisali list intencyjny w tej sprawie.

Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków kształcenia projektantów wzornictwa przemysłowego w Polsce. Planowane Centrum Kreatywności i Dizajnu pomoże ten potencjał rozwinąć i w pełni go wykorzystać. Do głównych zadań instytucji należeć będzie wspieranie przedsiębiorstw we wdrażaniu wysokiej jakości wzornictwa przemysłowego oraz promocja Małopolski jako ważnego ośrodka dizajnu i przemysłów kreatywnych.  
Powstanie centrum jest ważne nie tylko ze względów wizualnych, estetycznych, ale również ekonomicznych – mówił podczas podpisania listu intencyjnego marszałek Marek Sowa. – Wobec kultury i przemysłów kreatywnych zostały skierowane konkretne oczekiwania, związane ze wzmacnianiem innowacyjności i potencjału gospodarczego regionu oraz budowaniem kapitału społecznego. Działania centrum z pewnością przyczynią się do rozwoju małopolskiej gospodarki oraz pozytywnie wpłyną na jej konkurencyjność.

CKiD współpracować będzie z firmami, uczelniami i instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Centrum stanie się więc ważnym miejscem spotkań nauki, biznesu i sektora kreatywnego oraz wzajemnej wymiany doświadczeń. Zadaniem CKiD będzie także integracja środowiska dizajnu, zwłaszcza poprzez kształcenie i wspieranie młodych projektantów. Twórcom koncepcji powstania CKiD zależy także na stworzeniu instytucji, która promować będzie dobre praktyki w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej i architektury. Dzięki organizacji licznych szkoleń, wystaw i konkursów centrum ma pobudzać Małopolan do kreatywnego działania i zainteresować ich tematyką dizajnu.

Działalność centrum będzie mieć charakter ponadbranżowy i ponadregionalny. Projekt zakłada współpracę ze Śląskiem w ramach inicjatywy Bipolarnego Centrum Wzornictwa i Dizajnu, zakreślonego w Strategii dla rozwoju Polski Południowej do roku 2020 dla województw małopolskiego i śląskiego.

Centrum Kreatywności i Dizajnu zostanie utworzone przez cztery wyższe uczelnie Krakowa. Są to Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (pełniący rolę koordynatora). – Cieszę się, że właśnie te 4 uczelnie podejmują się wysiłku stworzenia centrum, bo jest to ogromna szansa dla Małopolski, regionu o ogromnym potencjale –  stwierdził marszałek Marek Sowa. – Dzięki współpracy różnych ośrodków naukowych z oferty centrum będą mogły korzystać nie tylko przedsiębiorstwa w Polsce, ale również firmy na całym świecie.

Galeria zdjęć