Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Posiedzenie WRDS w Województwie Małopolskim na temat sytuacji pielęgniarek i położnych

Biznes i gospodarka
19 lutego 2020
Posiedzenie plenarne WRDS w Województwie Małopolskim 19.02.2020 r.
W środę, 19 lutego 2020 roku, odbyło się 25. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie Małopolskim.

Obrady prowadziła Grażyna Gaj, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Małopolskiego, która została wybrana na przewodniczącą rady na 2020 rok.

Rada w pierwszej kolejności przyjęła następujące uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz planu pracy i planu finansowego na 2020 rok. Następnie przegłosowane zostało stanowisko w sprawie reformy służby zdrowia w odniesieniu do sytuacji w województwie małopolskim. Było ono pierwotnie dyskutowane na posiedzeniu Rady 18 listopada zeszłego roku.

Następnie Członkowie Rady zostali zapoznani przez Pana Tadeusza Wadasa, Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z realizacją porozumienia z 9 lipca 2018 roku pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Radą Naczelną Pielęgniarek i Położnych w sprawie bezpieczeństwa pacjenta, norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz sytuacji płacowej pielęgniarek i położnych.

W dyskusji na powyższy temat wzięli udział: Pani Krystyna Ptok, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych; Pani Agnieszka Pietraszewska-Macheta, Wicedyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Pani Grażyna Przeźmińska, Przewodnicząca Małopolskiej Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej; Pani Danuta Kądziołka, Przewodnicząca Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia WRDS w Województwie Małopolskim i Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Region Małopolski oraz Pani Ewa Podłęcka, Wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Wnioskodawcy (Forum Związków Zawodowych) przedstawili Członkom Rady projekt stanowiska w sprawie ujawnionych problemów w województwie małopolskim związanych
z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej. Wzbudził on szeroką dyskusję
i ostatecznie zdecydowano, że zostanie on skierowany do dalszych prac do Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia.

Kolejne posiedzenie WRDS w Województwie Małopolskim odbędzie się w drugim kwartale bieżącego roku.

 

 

Galeria zdjęć

Autor: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
Tagi: RADY, WRDS