Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Posiedzenie WRDS w Województwie Małopolskim na temat Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej oraz przemysłu energochłonnego

Biznes i gospodarka
08 października 2020
Posiedzenie plenarne WRDS w WM 06.10.2020 r. Posiedzenie plenarne WRDS w WM 06.10.2020 r.
We wtorek, 6 października 2020 roku, odbyło się 28. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie Małopolskim.

Obrady prowadziła Grażyna Gaj, przewodnicząca zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Małopolskiego. Posiedzenie plenarne, z uwagi na pandemię koronawirusa, ponownie odbyło się w trybie wideokonferencji.

Rada w pierwszej kolejności zajęła się ponownie tematem Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego oraz Jakub Szymański, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podsumowali wsparcie dla Małopolan w ramach sześciu pakietów tarczy oraz przedstawili plany na przyszłość, które mają zminimalizować negatywne następstwa pandemii koronawirusa.

Następnie członkowie rady poruszyli sprawą przyszłości przedsiębiorstw energochłonnych, w tym huty ArcellorMittal Poland S.A. w Krakowie. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, Urzędu Miasta Krakowa, Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A., krakowskiej huty oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w ostatnim z zakładów. Tematem przedsiębiorstw energochłonnych rada zajmowała się kilkukrotnie w minionych latach. W dyskusji zwracano uwagę na wzrastające koszty funkcjonowania tych podmiotów w związku z wprowadzeniem opłaty mocowej, jak również na ich trudne położenie spowodowane pandemią koronawirusa. Rada w przyjętym stanowisku w sprawie zagrożeń dla dalszego funkcjonowania przemysłu stalowego i innych przemysłów energochłonnych w Polsce zwróciła się do Rządu RP z prośbą o pomoc dla branży energochłonnej.

Kolejne posiedzenie WRDS w Województwie Małopolskim planowane jest na początku grudnia bieżącego roku. Rada wybierze nowego przewodniczącego na rok 2021 oraz nowych przewodniczących zespołów problemowych. Ponadto zajmie się następującą tematyką: wieczysta dzierżawa dla przedsiębiorców, konstytucja firm rodzinnych oraz sytuacja płacowa pracowników struktury pomocy społecznej, w tym personelu kadry pielęgniarskiej w placówkach całodobowej opieki.

Galeria zdjęć

Autor: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
Tagi: WRDS, RADY