Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Posiedzenie WRDS w Województwie Małopolskim

Biznes i gospodarka
14 grudnia 2021
W piątek, 10 grudnia 2021 roku, odbyło się 35. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie Małopolskim. Spotkanie dotyczyło tematu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej oraz gospodarki wodnej i stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w województwie małopolskim.

Obrady prowadził po raz ostatni Janusz Kowalski, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Od przyszłego roku przewodnictwo w radzie obejmie Łukasz Kmita, wojewoda małopolski. Posiedzenie plenarne, z uwagi na pandemię koronawirusa, ponownie odbyło się w trybie wideokonferencji.

Rada w pierwszej kolejności zajęła się nowymi działaniami w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Zostały one zaprezentowane przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

- Monikę Michalską-Mazgaj, dyrektor Biura Inwestycji Strategicznych - Pakiet Medyczny 3;

- Radosława Grochala, zastępcę dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej – wsparcie dla POZ;

- Małgorzatę Palimąkę, kierownika Zespołu ds. Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Departament Edukacji - Pakiet Edukacyjny (rozszerzenie);

- Magdalenę Łasak-Strutyńską, zastępcę dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi - dodatkowe wsparcie w ramach REACT-EU.

Następnie WRDS w WM zajęła się tematyką gospodarki wodnej i stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w województwie małopolskim. Zagadnienie przedstawili Małgorzata Sikora, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie; Andrzej Pasek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Jacek Gołda, dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Kolejne posiedzenie WRDS w Województwie Małopolskim planowane jest na styczeń przyszłego roku i dotyczyć będzie m.in. projektów uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności WRDS w WM w 2021 roku;

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego WRDS w WM za 2021 rok;

- zatwierdzenia harmonogramu pracy WRDS w WM w 2022 roku; 

- zatwierdzenia projektu planu finansowego WRDS w WM na 2022 rok.

Autor: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
Tagi: RADY, WRDS