Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Posiedzenie WRDS w WM na temat propozycji zmian w ustawie o podatku od towarów i usług

Biznes i gospodarka
04 kwietnia 2019
Na zdjęciu członkowie WRDS
fot. Departament Skarbu i Gospodarki
W środę, 4 kwietnia 2019 roku, odbyło się 21. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie Małopolskim.

Obradom przewodniczył Pan Wojciech Grzeszek, Wiceprzewodniczący WRDS w Województwie Małopolskim oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” w zastępstwie Pana Witolda Kozłowskiego, Przewodniczącego WRDS w Województwie Małopolskim i Marszałka Województwa Małopolskiego.

Rada w pierwszej kolejności przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu finansowego WRDS w Województwie Małopolskim na 2019 rok. Następnie Członkowie Rady zostali zapoznani z prezentacją Pani Aliny Paluchowskiej, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zatytułowaną „Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2019”. WRDS w Województwie Małopolskim pozytywnie zaopiniowała przedstawiony dokument.

W dalszej kolejności Rada zajęła się sprawą propozycji podwyższenia stawki VAT na napoje owocowe zawierające co najmniej 20% soku owocowego z 5% do 23%. Temat ten został zgłoszony Radzie przez firmę TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp. k. Przedstawiciele przedsiębiorstwa, Pan Dariusz Czech, Wiceprezes Zarządu i Pan Janusz Kądziela, Wicedyrektor Działu Prawnego ds. Ekonomicznych zaprezentowali Członkom Rady swoje racje i poprosili o poparcie stanowiska, w którym wnioskuje się o wycofanie projektu ustawy wprowadzającego wyższy VAT. Głos zabrał również Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Pan Czesław Kawalec. Goście podkreślali, że podwyższenie podatku negatywnie wpłynie na wielkość produkcji oraz na stan zatrudnienia w firmie oraz w podmiotach współpracujących z nią w powiecie limanowskim. Członkowie Rady pytali przedstawicieli firmy m.in. o pochodzenie owoców przeznaczanych do produkcji napojów, działalność związków zawodowych w przedsiębiorstwie oraz o to czy Rada Powiatu Limanowskiego zajęła stanowisko w przedmiotowej sprawie. W trakcie dyskusji podniesiono również, że Rząd RP postanowił wycofać projekt z Sejmu RP. W związku z powyższym Członkowie Rady zadecydowali o odstąpieniu od głosowania zaproponowanego stanowiska. W przypadku ponownego procedowania projektu w parlamencie temat będzie mógł wrócić pod obrady Rady. Podkreślono również konieczność zapoznania się z racjami strony rządowej.

Kolejne posiedzenie WRDS w Województwie Małopolskim odbędzie się w drugiej połowie maja i poświęcone zostanie zarobkom pracowników sądownictwa i prokuratury.

Galeria zdjęć

Autor: Departament Skarbu i Gospodarki