Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Posiedzenie WRDS w WM na temat zarobków pracowników samorządowych instytucji kultury oraz służby zdrowia

Biznes i gospodarka
05 grudnia 2018
Na zdjęciu członkowie WRDS w WM Posiedzenie plenarne WRDS w Województwie Małopolski 5 grudnia 2018 r.
W środę, 5 grudnia 2018 roku, odbyło się 19. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie Małopolskim.

Rada zajęła się problemem niskich wynagrodzeń pracowników samorządowych instytucji kultury w Małopolsce, niedoszacowania kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia dla Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. oraz dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, jak również pracami nad ustawą Kodeks urbanistyczno-budowlany. Obradom przewodniczył, kończący swoją kadencję na stanowisku Przewodniczącego WRDS w Województwie Małopolskim, Piotr Ćwik, wojewoda małopolski.

Rada w pierwszej kolejności przyjęła dwie uchwały: w sprawie zmiany przewodniczących zespołów problemowych: ds. komunikacji i transportu oraz ds. bezpieczeństwa publicznego oraz w sprawie wyboru przewodniczących zespołów problemowych: ds. zdrowia, ds. edukacji, ds. przemysłu i gospodarki oraz ds. polityki społecznej. Następnie Rada przegłosowała stanowisko w sprawie prac nad ustawą Kodeks urbanistyczno-budowlany przygotowane przez Zespół problemowy WRDS w Województwie Małopolskim ds. budownictwa i infrastruktury, które zaprezentował jego Przewodniczący Piotr Wójcik. Dokument zostanie przesłany do Rady Dialogu Społecznego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Posiedzenie plenarne WRDS w Województwie Małopolskim 5 grudnia 2018 r.

W dalszej kolejności Członkowie Rady zostali zapoznani przez przedstawicieli tzw. Dziadów Kultury – Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Muzeów i Innych Instytucji Kultury NSZZ „Solidarność”, Panów Andrzeja Rybickiego i Jacka Szczęsnowicza z problemem niskich wynagrodzeń pracowników samorządowych instytucji kultury w Małopolsce. Marszałek województwa małopolskiego, Witold Kozłowski zapowiedział w najbliższych miesiącach intensywne prace nad systemowym rozwiązaniem tej kwestii. W dyskusji głos zabrali, popierając postulaty tzw. Dziadów Kultury i dziękując marszałkowi za złożoną deklarację: Anna Wende-Surmiak, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz Anna Wiśniewska, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Rada przyjęła stanowisko w przedmiotowej sprawie, które zostanie skierowane do Zarządu Województwa Małopolskiego.

Następnie Rada zajęła się problemem niedoszacowania kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia dla Śląskiego Centrum Rehabilitacyjnego-Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. oraz dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Sytuację w swoich jednostkach przedstawili ich szefowie: Jarosław Wieszołek oraz Krzysztof Fyderek. Następnie dwa projekty stanowisk dotyczących wspomnianych jednostek, przygotowane przez zespół problemowy WRDS w Województwie Małopolskim ds. ochrony zdrowia, zaprezentowała jego przewodnicząca, Danuta Kądziołka. Do postulatów swoich przedmówców odniosła się Agnieszka Pietraszewska-Macheta, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie podkreślając, że reprezentowana przez nią instytucja pozostaje w stałym kontakcie z jednostkami w Krakowie-Prokocimiu i Rabce-Zdroju i stara się wygospodarować większe środki na świadczone przez nie procedury medyczne. Rada przyjęła jednogłośnie obydwa stanowisk, które zostaną przesłane do Rady Dialogu Społecznego, Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia.

Kolejne posiedzenie WRDS w Województwie Małopolskim odbędzie się na początku przyszłego roku. W 2019 roku przewodnictwo w Radzie obejmie marszałek województwa małopolskiego, Witold Kozłowski. Prezydium Rady ustaliło, że w przyszłym roku jej członkowie zajmą się między innymi następującymi tematami: całościowa reforma służby zdrowia w oparciu o dane Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie dotyczące liczby położnych, pielęgniarek i lekarzy oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczące liczby łóżek szpitalnych w małopolskich jednostkach szpitalnych oraz problem smogu w Małopolsce.

Galeria zdjęć

Autor: Departament Skarbu i Gospodarki