Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pierwsze w 2019 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim

Biznes i gospodarka
23 stycznia 2019
We wtorek, 22 stycznia 2019 roku, odbyło się 20. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie Małopolskim.

Obradom przewodniczył po raz pierwszy, rozpoczynający swoją kadencję na stanowisku Przewodniczącego WRDS w Województwie Małopolskim, Pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Posiedzenie plenarne WRDS w Wojewóztwie Małopolskim 22 stycznia 2019 roku

Rada w pierwszej kolejności przyjęła trzy uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności za 2018 rok, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze swojej działalności za 2018 rok oraz w sprawie harmonogramu swojej pracy
w 2019 roku.

Posiedzenie plenarne WRDS w Województwie Małopolskim 22 stycznia 2019 roku

W dalszej kolejności Członkowie Rady zostali zapoznani z prezentacją Pana Jacka Ręki, Starszego Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych zatytułowaną „Rzemiosło zduńskie: zawód wymierający czy innowacyjny branży energetyki rozproszonej” w kontekście ograniczeń dla tej branży wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego oraz uchwały Nr XVIII/243/16 Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W dyskusji po przedstawionej prezentacji uczestniczyli: Pan Miłosz Jakubowski, Fundacja Frank Bold, w imieniu Krakowskiego Alarmu Smogowego; Pan Paweł Ścigalski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza; Pan Grzegorz Rakoczy, Polska Izba Ekologii oraz Pan Henryk Kawalec, Mistrz Kominiarski, Korporacja Kominiarzy Polskich.

Posiedzenie plenarne WRDS w Województwie Małopolskim 22 stycznia 2019 roku

Kolejne posiedzenie WRDS w Województwie Małopolskim odbędzie się w drugim kwartale bieżącego roku i poświęcone zostanie zarobkom pracowników sądownictwa i prokuratury.

Galeria zdjęć

Autor: Departamen Skarbu i Gospodarki