Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

O zmianach na rynku pracy podczas konsultacji KPO w Krakowie

Biznes i gospodarka
24 marca 2021
Reforma Urzędów Pracy, w tym rola wojewódzkich urzędów pracy po zmianach, kształcenie ustawiczne i współpraca wojewódzkich urzędów pracy z powiatowymi urzędami pracy były najważniejszymi tematami dzisiejszych konsultacji Krajowego Planu Odbudowy, które odbyły się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Iwona Michałek - wiceminister rozwoju, pracy i technologii, Stanisław Bukowiec - poseł na Sejm RP, Tomasz Urynowicz - wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Alina Paluchowska - wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Michał Kądziołka - wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Ewa Flaszyńska - dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiT.

Podczas konsultacji KPO wiceminister Iwona Michałek przypomniała, że na odbudowę i transformację sektorów najbardziej poszkodowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy zostanie przeznaczone 1,2 mld euro, czyli ok. 5,4 mld zł. Celem KPO jest bardziej cyfrowy, szybszy i zielony rozwój.

- Podobnie jak cała Unia, w tej chwili pracujemy nad planem odbudowy gospodarki. Istotnym elementem tego planu będą inwestycje z funduszy unijnych, w tym z konsultowanego obecnie Krajowego Planu Odbudowy, w ramach którego Polska otrzyma ponad 23 mld Euro dotacji i 34 mld Euro pożyczek - mówiła wiceminister Iwona Michałek podczas spotkania konsultacyjnego dotyczącego Krajowego Planu Odbudowy.

Dodała, że na reformę rynku pracy i służb zatrudnienia planowane jest przeznaczenie z Krajowego Planu Odbudowy 52 mln euro. Jak podkreśliła, warunkiem niezbędnym dla poprawy sytuacji na rynku pracy jest zmiana w funkcjonowaniu instytucji rynku pracy, w tym publicznych służb zatrudnienia - podniesienie efektywności funkcjonowania tych instytucji oraz stworzenie warunków do świadczenia przez nie profesjonalnych usług, w większym zakresie zinformatyzowanych. Zaznaczyła także, że publiczne służby zatrudnienia powinny zostać ukierunkowane na realizowanie aktywnej polityki rynku pracy nastawionej na osoby, które chcą pracować. - Ważnym elementem KPO będzie także ulepszenie i pełna cyfryzacja procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców - powiedziała wiceminister Iwona Michałek.

Krajowy Plan Odbudowy to odbudowa przez rozwój. To nie tylko inwestycje, ale szansa na rozwój nowych umiejętności i kompetencji pracowników w dynamicznie zmieniającym się świecie. Także w ochronie środowiska, gdzie Zielony Ład to przede wszystkim innowacyjne technologie i nowe miejsca pracy, tworzenie nowych kompetencji i coraz więcej osób zatrudnionych w gospodarce związanej z czystymi źródłami energii

- powiedział wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Podczas spotkania konsultacyjnego omówiono także dane dotyczące bezrobocia w Polsce. W lutym br. stopa bezrobocia w skali kraju wyniosła 6,5%, (tyle samo co w styczniu br.) natomiast w województwie małopolskim 5,6%. - To potwierdza, że wsparcie jakie płynie do polskich przedsiębiorców w ramach tarcz jakie przygotowaliśmy od początku pandemii - sprawdza się – mówiła wiceminister.

Do 23 marca 2021 w ramach Tarczy Antykryzysowej powiatowe urzędy pracy w województwie małopolskim rozpatrzyły pozytywnie łącznie 263,3 tys. wniosków na kwotę 1,72 mld zł, wsparciem objęto 379,1 tys. osób.

Samorząd Województwa Małopolskiego na walkę z pandemią i jej skutkami przeznaczył ponad 1,5 mld zł w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Środki, które zostały przekazane do małopolskich firm w pakiecie przedsiębiorczości i w pakiecie płynności finansowej to łącznie ponad 450 mln zł. Pozwoliło to na wsparcie ponad 4,4 tys. MŚP oraz 3,6 tys. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - łącznie to ponad 8 tys. firm z całej Małopolski. Ta pomoc pozwoliła utrzymać ponad 31 tys. etatów, w tym 27 tys. etatów w firmach, które zatrudniają pracowników.

Galeria zdjęć