Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Międzynarodowe seminarium eksperckie „Roving Seminars”

Biznes i gospodarka
03 stycznia 2018
09:00 23 stycznia 2018
Aula Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, al. A. Mickiewicza 30, budynek A-0, I piętro
Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza na cykl międzynarodowych seminariów eksperckich „Roving Seminars” Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Seminaria poświęcone są ochronie własności intelektualnej za granicą. Jedno z nich odbędzie się we wtorek 23 stycznia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pozostałe spotkania zaplanowano w Gliwicach i we Wrocławiu w dniach 24-25 stycznia 2018 r.

Własność intelektualna (IP) jest istotnym elementem dzisiejszej gospodarki opartej na wiedzy, a jej efektywne wykorzystanie ma coraz większe znaczenie dla biznesu. Narzędzia i procedury oferowane przez WIPO są ważnym źródłem informacji dla przedsiębiorstw przemysłowych i komercyjnych, publicznych i prywatnych inkubatorów przedsiębiorczości, instytucji zajmujących się rozwojem badań naukowych oraz innych podmiotów wszystkich sektorów gospodarki.

Seminaria mają za zadanie przybliżyć słuchaczom temat wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz odpowiedzieć na pytania dot. ich skutecznej ochrony na konkurencyjnych rynkach. Uczestnicy uzyskają unikalną i praktyczną wiedzę dot.  prowadzenia poszukiwań oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) oraz przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP). Wykłady dotyczyć będą także madryckiego system międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, którymi zajmuje się Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO.

Warto zaznaczyć, że powyższe zagadnienia, zwłaszcza w zakresie ostatnich zmian prawnych w systemie własności przemysłowej, nie są powszechnie dostępne i nie zostały także ujęte w dotychczasowych opracowaniach dotyczących ochrony dóbr niematerialnych. Organizowane seminaria będą zatem okazją do uzyskania nowej wiedzy, jak i do konsultacji z ekspertami prowadzącymi poszczególne bloki tematyczne, a także do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Będą również doskonałą platformą współpracy, która wpłynie na zwiększenie liczby zgłoszeń i podniesienie ich jakości, a także stworzy dla uzyskanych praw wyłącznych szerszą i lepszą możliwość transferu technologii.

„Roving Seminars” adresowane są w szczególności do przedsiębiorców, rzeczników patentowych oraz prawników, a także przedstawicieli otoczenia biznesu.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski.

Udział w seminariach jest bezpłatny. Wstęp wolny. Obowiązuje rejestracja on-line, której dokonać można tutaj.

Międzynarodowe seminaria eksperckie WIPO w Polsce są organizowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (Kraków, 23 stycznia 2018), Politechniką Śląską (Gliwice, 24 stycznia 2018) oraz Politechniką Wrocławską (Wrocław, 25 stycznia 2018).

Galeria zdjęć

Autor: Departament Skarbu i Gospodarki