Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wystartował nabór do otwartego konkursu ofert: „Małopolska Sieć Sukcesorów”

Biznes i gospodarka
07 lutego 2023
Wielu przedsiębiorców posiadających dobrze prosperującą firmę, sukcesję uznaje za jeden z etapów w życiu osobistym i zawodowym. W firmach proces przekazania biznesu następcom jest nieunikniony, dlatego też, bardzo ważne jest profesjonalne przygotowanie młodego pokolenia do nowej roli. Tylko świadome i odpowiedzialne przekazanie biznesu, pozytywnie wpłynie na jego dalszy rozkwit. Nestorzy najlepiej znają trud włożony w rozwój przedsiębiorstwa i wiedzą jak ważne jest dobre zaplanowanie sukcesji oraz przygotowanie nowego pokolenia do poprowadzenia firmy w taki sposób, by w przyszłości wieloletni wysiłek został pomnożony.

Sukcesja

W procesie prawidłowego przeprowadzenia sukcesji pomagają organizacje wspierające przedsiębiorców, działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia transferu z naszego województwa. Właśnie one już teraz mogą starać się o dofinansowanie z budżetu województwa na realizację działań w ramach programu: „Małopolskiej Sieci Sukcesorów”.  

Termin i warunki składania wniosków

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO do 8 marca 2023 r. do godziny 16.00,
  • wersję pisemną wniosku (wygenerowaną z Generatora eNGO) należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do 10 marca 2023 r. do g. 16.00 oferty, podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta wraz z załącznikami.

Cel programu

Program ma za zadanie podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach, rozwój wiedzy i umiejętności sukcesorów oraz zapewnienie im wsparcia i możliwości wymiany doświadczeń i networkingu. Działania wzmacniające rozwój kompetencji kluczowych u potencjalnych sukcesorów czy też osób (nierzadko spadkobierców) przejmujących biznesy są bardzo istotne i niosą obopólne korzyści.

Intencją Zarządu Województwa jest wspieranie zadań z zakresu rozwoju gospodarczego. Temat sukcesji jest jednym z ważnych obszarów, które chcemy podejmować również w 2023 roku. Obserwujemy coraz większy odsetek właścicieli firm, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego. W obliczu tej sytuacji województwo wychodzi naprzeciw i już trzeci raz z rzędu realizuje program, z którego skorzystają potencjalni sukcesorzy i wyposaża ich w wiedzę niezbędną do kontynuowania biznesu

mówi wicemarszałek Józef Gawron.

Formuła wsparcia dla sukcesorów

Wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację spotkań podnoszących  wiedzę w kluczowych obszarach związanych z prowadzeniem i transferem biznesu. Spotkaniom towarzyszyć powinna wymiana doświadczeń oraz networking.

Kto może ubiegać się o dotację

W konkursie swoje oferty mogą składać organizacje pozarządowe (NGO-sy) realizujące działania z obszaru wspierania rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i sukcesji.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 150 tys. zł. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 95% całkowitych kosztów zadania. Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: Konkursy | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (bip.malopolska.pl)

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / ACH / Zespół ds. Współpracy Gospodarczej