Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

„Małopolska - tu technologia staje się biznesem” – ruszył nabór dla NGO-sów

Biznes i gospodarka
16 grudnia 2016
Wzmocnienie potencjału, zwiększenie liczby wydarzeń i spotkań technologicznych, tzw. tech-eventów, a przez to promocja Małopolski, jako regionu wspierającego rozwój przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach - to główne cele kolejnej edycji programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Właśnie ruszył nabór zgłoszeń!

W 2017 r. program będzie realizowany po raz pierwszy w formule otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Program obejmie wsparcie organizacji wydarzeń i spotkań, które:

  • mają charakter m.in. konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań networkingowych,
  • organizowane są przede wszystkim przez podmioty działające aktywnie
    w społeczności start-upowej i będące częścią tej społeczności
  • mają na celu głównie rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii, w tym dotyczących inteligentnych specjalizacji regionalnych,
  • mają szeroki zakres oddziaływania, co pozwoli przyciągać do Małopolski duże wydarzenia technologiczne, w tym o zasięgu międzynarodowym, a także rozwijać istniejące inicjatywy,
  • poprzez formułę realizacji oraz poruszaną tematykę i zapraszanych gości/prelegentów przyczyniają się w efekcie do większej aktywności i integracji małopolskiego środowiska start-upowego i firm technologicznych, upowszechniania wiedzy w zakresie możliwości rozwoju firm działających w branżach technologicznych, promowania przedsiębiorczości technologicznej wśród mieszkańców, w tym głównie studentów, a także dają możliwość nawiązania nowych kontaktów, pozyskania inwestorów, wymiany wiedzy i doświadczeń.

Zadania zgłaszane przez NGO-sy mogą być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2017 roku.

Na realizację konkursu w 2017 r. zarząd województwa przeznaczy 300 tys. zł.

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” jest realizowany od 2013 roku. Już od pierwszej edycji program cieszy się dużym zainteresowaniem. W latach 2013-2016 wspartych zostało 65 wydarzeń, w których uczestniczyło ponad 60 tys. osób.

Galeria zdjęć

Autor: Departament RG, Biuro Prasowe UMWM