Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska biogospodarka – po stronie szans czy zagrożeń?

Biznes i gospodarka
24 października 2018
09:00 25 października 2018 - 26 października 2018
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. A. Mickiewicza 21 oraz Klaster LifeScience Kraków, ul. M. Bobrzyńskiego 14
Zapraszamy do udziału w konferencji "Małopolska biogospodarka - po stronie szans czy zagrożeń?" oraz uczestnictwa w warsztatach co-creation.

Wydarzenia organizowane są w ramach projektu Horyzont 2020: BLOOM oraz Inicjatywy Awangarda.

Projekt BLOOM, realizowany przez partnerskie instytucje, ma za zadanie wspomóc wypracowanie metod i narzędzi popularyzacji idei biogospodarki. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany doświadczeń dla wszystkich podmiotów zaangażowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju i budowania społecznej świadomości w obszarze biogospodarki.

Projekt Inicjatywa Awangarda jest przykładem pionierskiego podejścia do wspierania internacjonalizacji i konkurencyjności przemysłu UE poprzez połączenie regionów i klastrów. Głównym celem Awangardy jest rozwinięcie i wsparcie w Małopolsce, długoterminowej współpracy ukierunkowanej na rozwój nowych technologii w dziedzinach, Biogospodarki i Druku 3D, jako składników inteligentnych specjalizacji Regionu. W tym kontekście celem jest również integracja różnych działań realizowanych w Regionie i wypracowanie spójnego programu rozwoju.

PLAN WYDARZEŃ

Dzień 1 – 25.10.2018 godz. 9.00-15.00
Lokalizacja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21

Wystąpienia:

  • dr inż. Tomasz Mróz, Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE, Horyzont 2020 – wyzwania i możliwości dla biogospodarki w Małopolsce,
  • dr inż. Magdalena Wojnarowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Ekoprojektowanie szansą dla biogospodarki,
  • Janina Filek, Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wartości w gospodarce,
  • Kazimierz Murzyn, Dyrektor Klastra LifeScience w Krakowie, Małopolska dla biogospodarki,
  • Maciej Szaleniec, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie, mgr Tomasz Witko, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wykorzystanie biopolimerów w gospodarce,
  • dr Krzysztof Ambroziak, Intermag, Problemy instytucjonalne przedsiębiorstw w sektorze biogospodarki,
  • Artur Kinasz, Prezes Zarządu Fundacji Targ Pietruszkowy, Problemy świadomości konsumenckiej.

Podczas przerwy zapraszamy Państwa na poczęstunek do kawiarni Pojnarówka, która znajduje się na parkingu Uniwersytetu Rolniczego.

Dzień 2 – 26.10.2018, godz. 10.45-15.00
Lokalizacja: Klaster LifeScience Kraków, ul. Michała Bobrzyńskiego 14

Co-creation Workshops: BIOGOSPODARKA – definicja, historie sukcesu

Cele warsztatu: wypracowanie wspólnej definicji biogospodarki; wskazanie problemów, zjawisk, produktów i innowacji, o których należy informować obywateli.

Prowadzenie:

  • Błażej Dawidson, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa dr Małgorzata Pink, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  • dr Mariusz Sołtysik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  • dr inż. Magdalena Wojnarowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Warsztaty są organizowane w ramach projektu Inicjatywa Awangarda współfinansowanego przez Województwo Małopolskie.

Organizatorzy: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Klaster LifeScience Kraków, Centrum Nauki Kopernik, Intermag oraz Fundacja Targ Pietruszkowy.

Galeria zdjęć

Autor: Departament Skarbu i Gospodarki UMWM