Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Krynica Forum 2023. Partnerstwo gospodarcze na linii Polska – Ukraina

Biznes i gospodarka
14 września 2023
W drugim dniu Krynica Forum 2023 odbył się panel dyskusyjny "Partnerstwo gospodarcze na linii Polska – Ukraina: współpraca administracji, biznesu i nauki w transformacji na rzecz zrównoważonego wzrostu". Temat spotkania dotyczył kluczowych kwestii współpracy polsko – ukraińskiej. Partnerstwo pomiędzy Polską a Ukrainą ma dziś znaczenie strategiczne, a współpraca gospodarcza jest jej niezbędnym elementem.

Wśród zaproszonych panelistów byli obecni  Józef Gawron – wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Maciej Malik - Prezes Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz goście z Ukrainy: Oleksander Yurchak - Prezes Ukraińskiego Porozumienia Klastrów / Koordynator platformy Przemysł 4.0 na Ukrainie, Ivan Kulchytskyy - Prezes Organizacji Pozarządowej Agencja Innowacji Europejskich i Obserwator z Ukrainy w Programie Horyzont Komitetu Przemysłu Cyfrowego i Przestrzeni Kosmicznej

Krynica Forum jest wydarzeniem, które wpisało się w kalendarium najważniejszych konferencji gospodarczych nie tylko Polski, ale i krajów partnerskich. To miejsce wymiany doświadczeń i poglądów, dzielenie się i współtworzenie projektów, które w najbliższych latach będą siłą napędową naszej współpracy. To również miejsce, gdzie przedsiębiorcy, samorządowcy i ludzie biznesu mogą spotkać się i wypracować płaszczyznę porozumienia.

Dyskusja o partnerstwie gospodarczym na linii Polska-Ukraina była również okazją do podsumowania działań pomocowych na rzecz Ukrainy ogarniętej konfliktem zbrojnym.

Od samego początku konfliktu poczuwaliśmy się do pomocy humanitarnej czując solidarność z narodem ukraińskim, jako ludzie, sąsiedzi i narody z tego samego kręgu kulturowego. Pomagamy, ponieważ wojna dotyka i boli również nas

- powiedział wicemarszałek Józef Gawron.

Paneliści z Ukrainy podkreślili, że Ukraina jasno wyraziła aspiracje bycia państwem członkowskim Unii Europejskiej. Dlatego wszelkie podejmowane kroki ukierunkowane są na realizację tego celu. Ukraina tworzy płaszczyznę do współpracy i jest gotowa, by rozmawiać i podejmować decyzje o odbudowie w sposób skoordynowany. Celem jest nie tylko odbudowa przemysłu, ale przede wszystkim rozwijaniu przemysłu cyfrowego. Przygotowania trwają na wielu polach, wizyty studyjne z naukowcami, budowanie nowoczesnej gospodarki, podejmowanie przedsięwzięć promujących innowację czy zwiększanie świadomości obywateli na temat konkurencyjności i inteligentnych specjalizacji to przykład tego, że Ukraina już dziś tworzy grunt dla konkretnych rozwiązań.

Galeria zdjęć