Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030

Biznes i gospodarka
12 listopada 2020
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 (RSI 2030). Uwagi przyjmowane są drogą mailową i pocztą tradycyjną do wtorku 8 grudnia.

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 (RSI 2030) do konsultacji społecznych.

Projekt RSI poddany konsultacjom oprócz tego, że będzie wskazywać kierunki rozwoju regionu w zakresie gospodarki, to wskaże także strategię dla województwa małopolskiego w w zakresie badań i innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji (RIS3).

RIS3 jest wymogiem komisji europejskiej dla przygotowania nowego okresu programowania.

Przygotowania do nowej perspektywy finansowej wymagają od wszystkich regionów podjęcia szeregu działań, które mają poprawić efektywność oraz wzmocnić innowacyjność gospodarek na poziomach regionalnych, krajowych i europejskim. Zaktualizowana Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego wskazuje kierunki rozwoju pozwalające Małopolsce nad dalszy rozwój w obszarze gospodarki.

Zaktualizowany dokument Regionalnej Strategii Innowacji WM 2030 opiera się na:

  • aktualnej diagnozie innowacyjności przygotowanej dla każdej inteligentnej specjalizacji  WM, z uwzględnieniem wpływu COVID 19 na każdą z branż;
  • uzupełnieniu dokumentu o elementy takie jak Przemysł 4.0, GOZ, cyberbezpieczeństwo oraz odniesienie się w dokumencie do aktualnych strategii w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności na poziomie kraju i UE;
  • nadaniu RSI ram czasowych do 2030 roku (zgodnie z SRWM 2030).

Główne założenia prac nad aktualizacją RSI dotyczą:

  • przyjęcia optyki łańcuchów wartości w formułowaniu diagnozy, roli poszczególnych inteligentnych specjalizacji regionu i doborze narzędzi;
  • kluczowej roli strategii inteligentnych specjalizacji (RIS3)
  • mocnego wykorzystania wyników badań zagranicznych i krajowych, poświęconych wdrażaniu RIS3 w perspektywie 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z RSI 2030 oraz przesłania uwag na poniższym formularzu na adres poczty elektronicznej: lub na adres pocztowy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, ul. Racławicka 56, 31-394 Kraków  z dopiskiem „Konsultacje RSI WM 2030”.

Konsultacje społeczne i środowiskowe RSI 2030 trwają do 8 grudnia 2020 r.

Galeria zdjęć

Autor: Departament SG/ Redakcja