Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Klaster LifeScience moderatorem współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda!

Biznes i gospodarka
06 września 2018
Województwo Małopolskie rozstrzygnęło konkurs na realizację zadań publicznych pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla Fundacji Klaster LifeScience Kraków na realizację zadania pod nazwą Klaster LifeScience Kraków - rozwój współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda w obszarze Nauk o Życiu.

Zadanie publiczne którego podjęła się Fundacja Klaster LifeScience Kraków polega na zorganizowaniu współpracy i wsparciu zaangażowania małopolskich firm, przedsiębiorstw i jednostek naukowych w działalność innowacyjną dotycząca dwóch z pięciu projektów pilotażowych Inicjatywy Awangarda: „Bio-gospodarka” i „Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D”. Głównym celem działania jest rozwinięcie i wsparcie w Małopolsce, długoterminowej współpracy ukierunkowanej na rozwój nowych technologii w dziedzinach: Biogospodarki i Druku 3D, jako składników inteligentnych specjalizacji Regionu.

W ramach projektu został zaplanowany szereg zadań, w tym opracowanie raportu otwarcia służącego podsumowaniu stanu obecnego działań i współpracy Małopolski w ramach Inicjatywy Awangarda w odniesieniu do dwóch tematów: „Biogospodarka” i „Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D”, opracowanie „Mapy innowacji” zawierającej opis zasobów intelektualnych i organizacyjnych w Małopolsce korespondujących z tematyką projektów pilotażowych tj. Biogospodarka i Druk 3D czy też opracowanie „Mapy drogowej dla rozwoju tematów Biogospodarka i Druk 3D w Małopolsce”. Działaniom tym towarzyszyć będzie promocja współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda poprzez organizację konferencji i innych wydarzeń adresowanych do sektora nauki i biznesu jak i samej Inicjatywy.

Efektem realizacji zadania będzie włączenie małopolskich podmiotów w działania Inicjatywy Awangarda, szczególnie w aktywny udział przy realizacji międzynarodowych przedsięwzięć z zakresu B+R w Projektach Pilotażowych i/lub Działaniach Demonstracyjnych Inicjatywy.

Na realizację wszystkich działań, zaplanowanych od 1 września do 31 grudnia 2018 r. Fundacji została przyznana dotacja w wysokości 61 980 zł.

Celem konkursu, który był realizowany po raz pierwszy, było wyłonienie moderatora współpracy pomiędzy małopolskimi firmami, klastrami, jednostkami naukowymi, jednostkami B+R (które działają w obszarach małopolskich inteligentnych specjalizacji) a Inicjatywą Awangarda. Współpraca ta ma umożliwić uczestnikom z Małopolski aktywny udział w realizowanych w ramach Inicjatywy Awangarda Projektach Pilotażowych i/lub Działaniach Demonstracyjnych wzmacniających potencjał przemysłowy w której Małopolska uczestniczy.

Więcej o Inicjatywie Awangarda: www.s3vanguardinitiative.eu.

Informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej.

Galeria zdjęć

Autor: Dorota Leśniak/ Departament Skarbu i Gospodarki