Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Trwa nabór do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach w 2016 roku

11 stycznia 2016
Przypominamy o trwającym naborze do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych – reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do opiniowania ofert w konkursach ofert realizowanych w 2016 roku.

Członkowie komisji konkursowych powoływani są do pracy w komisjach konkursowych do końca
2016 r. z zastrzeżeniem, że mogą również opiniować oferty w konkursach ofert rozstrzygniętych
w 2017 roku.

Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.

Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie formularza wraz z pozostałą dokumentacją i przesłanie do 29 stycznia 2016 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
Zespół ds. Organizacji Pozarządowych
ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków
lub złożenie osobiście na Dzienniku Podawczym, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych - ngo”.

Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora współpracy lub w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych pod numerem telefonu: 12 61 60 904, 12 61 60 988, e-mail: .
 

Do pobrania:

Uchwała

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Wzór rekomendacji

Tagi: NGO