Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nagrody dla najlepszych organizacji pozarządowych

17 grudnia 2015
18. raz działacze NGO z całego regionu spotkali się na Małopolskim Forum Organizacji Pozarządowych. Poznaliśmy także laureatów „Kryształów Soli” oraz „Amicus Hominum” – statuetki wręczyli marszałek Jacek Krupa i członek zarządu Grzegorz Lipiec.

- Jako osoba wywodząca się z organizacji pozarządowej doskonale zdaje sobie sprawę z tego jaką rolę odgrywają NGO-sy w społeczeństwie, bo to obszar szczególnie mi bliski. Samorząd Województwa konsekwentnie wspiera III sektor, w tym roku na wsparcie dla organizacji pozarządowych zarezerwowaliśmy 27,5 mln złotych – rozpoczął spotkanie Grzegorz Lipiec z zarządu województwa.

Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych, które powstało w 2003 r., jest niesformalizowaną platformą współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem województwa, a organizacjami pozarządowymi. Obecnie MFOP jest stałym punktem współpracy samorządu województwa małopolskiego z organizacjami pozarządowymi na trwałe wpisanym w coroczny kalendarz owej współpracy. W ramach tegorocznej gali działacze mogli zdobyć m.in. praktyczne informacje dot. zmian w księgowości stowarzyszeń.

W ramach Forum wręczone zostały także nagrody: „Kryształy Soli” oraz „Amicus Hominum”. - Realizowane przez Państwa projekty i prowadzona dzień po dniu aktywność przynoszą podwójnie dobre owoce: jest to z jednej strony rozwój regionu, a z drugiej pozytywny przykład dla wszystkich Małopolan, w których drzemie gen aktywności obywatelskiej. To właśnie dzięki m.in. współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi udaje nam się realizować nasze wspólne marzenie o Małopolsce nowoczesnej, umiejętnie wykorzystującej własny potencjał oraz silnej aktywnością swoich mieszkańców – powiedział przed galą marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Nagroda „Kryształy Soli” została ustanowiona w celu wzmacniania wizerunku organizacji pozarządowych, popularyzowania dobrych praktyk oraz promowania działań najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Spośród 52 zgłoszeń w tegorocznej edycji jury wyróżniło organizacje w poszczególnych kategoriach:

POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LAUREAT: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie

WYRÓŻNIONY: Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

LAUREAT: Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem

WYRÓŻNIONY: Stowarzyszenie „Raciechowice 2005”

EDUKACJA I NAUKA

LAUREAT: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

WYRÓŻNIONY: Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

LAUREAT: Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów

WYRÓŻNIONY: Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA

LAUREAT: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

WYRÓŻNIONY: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowy Targu

LAUREAT GRAND PRIX 2015

Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem

LAUREAT NAGRODY INTERNAUTÓW

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO

Marszałek Jacek Krupa wraz z członkiem zarządu Grzegorzem Lipcem wręczyli także nagrody "Amicus Hominum" - przyznawane w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Spośród 22 zgłoszeń nagrodę otrzymali w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA

Laureat:  Łukasz Kaliciński

Wyróżniony: Urszula Chrustek


Kategoria: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Wyróżniony: Piotr Filar


Kategoria: POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Laureat:  Ewa Sieczkowska

Wyróżniony: Barbara Duran


Kategoria: SPORT I EDUKACJA 

Laureat: Bogdan Banaś

Wyróżniony: Katarzyna Dobrzańska-Junco


Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Laureat: Jan Burkat

Wyróżniony: Józef Łagosz


Laureat Grand Prix 2015:
Jan Burkat

Wyrazy uznania za całokształt działalności: Józef Kruk (pośmiertnie)

 

Prezentacje - XVIII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych:

1) Praktycznie o zmianach w księgowości NGO

2) Zmiany w systemie oskładkowania umów cywilno–prawnych i ich konsekwencje dla NGO

3) Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Biuro Prasowe)

Galeria zdjęć