Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nagroda za skuteczne działanie

19 grudnia 2014
Kryształy Soli 2014 rozdane. W piątek marszałek Marek Sowa, członek ZWM Leszek Zegzda oraz minister Władysław Kosiniak-Kamysz wręczyli statuetki tym organizacjom pozarządowym, które nie tylko realizują ciekawe inicjatywy, ale też mogą pochwalić się najlepszymi efektami.

Dziękuję za to, że tak skutecznie włączyli się Państwo w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Wzięli Państwo na swoje barki część zadań publicznych, dzięki czemu samorządy mają trochę łatwiej – mówił podczas gali marszałek Marek Sowa – Co w zamian oferuje samorząd? W Małopolsce staramy się konsekwentnie rozbudowywać nasze programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tych pieniędzy z każdym rokiem jest coraz więcej – dodał.

Gdyby nie trzeci sektor, nie byłoby dzisiaj takiej dumy i satysfakcji z 25-lecia demokracji w Polsce. Tak jak Prezydent Bronisław Komorowski twierdzę, że to, co udało się nam w ostatnim ćwierćwieczu najbardziej, to właśnie organizacje pozarządowe – dodał Władysław Kosiniak- Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. 

Statuetka „Kryształy Soli” jest wyrazem uznania władz województwa dla tych wszystkich tych, którzy poświęcają swój czas dla budowania wspólnego dobra. Nagroda ma charakter honorowy, a mogące otrzymać ją organizacje wyłaniane są w drodze konkursu. Grand Prix konkursu „Kryształy Soli 2014” otrzymała Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. Organizacja została doceniona za pracę na rzecz wzmacniania potencjału małopolskiego sektora pozarządowego, integrację i profesjonalizację III sektora oraz budowanie mostów pomiędzy mieszkańcami, organizacjami i samorządami.

W kategorii „Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Onkologii Unicorn, które od 15 lat niesie pomoc osobom dotkniętych chorobą nowotworową i ich bliskim. Natomiast na wyróżnienie zasłużył Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie – organizacja ta poprzez swoje inicjatywy nie tylko wspiera chorych, ale także uwrażliwiania społeczeństwo na piękno i bogactwo każdej osoby niezależnie od jej sprawności fizycznej czy intelektualnej.

Nagrodą w kategorii „Ochrona dziedzictwa kulturowego” będzie mogła się pochwalić Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”, której działania ukierunkowane są zarówno na ochronę przyrody, kultury i tradycji, jak i rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Kapituła wyróżniła również Towarzystwo Miłośników Lwowa I Kresów Południowo–Wschodnich Oddział w Tarnowie za krzewienie wiedzy na temat historii i tradycji naszych wschodnich sąsiadów.

Laureatem nagrody w kategorii „Edukacja i nauka” jest Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży “Kana” w Nowym Sączu, które zdaniem jury wyróżnia się m.in. bardzo bogatą ofertą edukacyjną kierowaną do dzieci, młodzieży, seniorów, a także osób bezrobotnych. Wyróżnienie otrzymali członkowie Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji Młodzieży ST.R.I.M za rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej oraz promocję kultury polskiej na arenie międzynarodowej.

Kryształem może też się cieszyć Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa – laureat w kategorii „Sport, Turystyka, Rekreacja, Ekologia Oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego”. Stowarzyszenie to od lat prowadzi wszechstronną działalność na terenie Beskidu Niskiego. Proekologiczne postawy i aktywny styl życia promuje także wyróżnione Stowarzyszenie Homini et Terrae z Zabierzowa.

W ostatniej kategorii Aktywizacja gospodarcza i obywatelska” statuetka Kryształu powędrowała do – nagrodzonej również Grand Prix – Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, a wyróżnienie do Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich W Głogoczowie. Panie należące do koła nie tylko propagują kulturę ludową, ale także wykazują się przedsiębiorczością.

W ramach XVII Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych przyznano również nagrody Amicus Hominum.

(mbab)

 

Galeria zdjęć