Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nabór członków do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

08 sierpnia 2013
Zapraszamy do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do 6 września br. organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Małopolskiego mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady.

Rada to organ konsultacyjny i doradczy Samorządu Województwa Małopolskiego. Powołanie MRPP przez Marszałka Województwa Małopolskiego jest odpowiedzią na inicjatywę organizacji pozarządowych działających na terenie naszego regionu – wolę powołania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wyraziło ponad 50 organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa.

W skład rady, której kadencja będzie trwać 2 lata, wejdzie 7 przedstawicieli administracji oraz 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa. Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie kontynuatorem wcześniej działającej Rady (2006-2013).

ETAPY:

Etap I – zgłoszenia kandydatów – do 6 września 2013 r.
Etap II – ocena formalna – I poł. września 2013 r.
Etap III – wybór członków Rady reprezentujących sektor pozarządowy podczas spotkań w 5 okręgach wyborczych – wrzesień 2013 r.

CZŁONKIEM RADY może zostać osoba, która:

-   zostanie zgłoszona przez organizacje pozarządową prowadząca działalność w danym okręgu wyborczym:

  • Okręg Krakowski (miasto Kraków, powiat: krakowski, proszowicki, miechowski, wielicki, myślenicki, bocheński);
  • Okręg Nowosądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski);
  • Okręg Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski);
  • Okręg Oświęcimski (powiat: oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, olkuski);
  • Okręg Nowotarski (powiat: suski, tatrzański, nowotarski).

-    jest przedstawicielem organizacji pozarządowej;
- uzyska 5 imiennych rekomendacji od organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w okręgu wyborczym, z którego zgłaszany jest kandydat.

ZGŁOSZENIA:

Aby zgłosić kandydata, organizacja musi przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do dnia 6 września 2013 r.
Do zgłoszenia należy dołączyć CV oraz 5 imiennych rekomendacji od organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w okręgu wyborczym, z którego zgłaszany jest kandydat.

Każda organizacja lub podmiot może zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Rady.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć na:
Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
z dopiskiem „Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

DO POBRANIA:

Uchwała ZWM

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin trybu powołania członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminu i sposobu zgłaszania kandydatów

Regulamin organizacji i trybu działania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Karta dot. zwrotu kosztów przejazdu na posiedzenie Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Zespół Współpracy Regionalnej
Kancelaria Zarządu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12/ 61 60 904, 61 60 988.
email:

Galeria zdjęć

Tagi: NGO