Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolski Festiwal Programowania "Małopolska koduje"

26 kwietnia 2018
Fundacja Szkoła Medialna
21 maja 2018 - 28 maja 2018
Przygotuj się na moc programistycznych wrażeń! W dniach od 21 do 31 maja 2018 r. odbywać się będę otwarte warsztaty programowania i robotyki, wykłady, spotkania z programistami, pokazy Virtual Reality i druku 3D. Śledź mapę wydarzeń i bierz w nich aktywny udział. Wyjątkowe atrakcje dla małych i dużych koderów!

Programowanie przestało być umiejętnością zastrzeżoną wyłącznie dla profesjonalnych programistów, a staje się trzecim językiem, obok języka ojczystego i języka obcego, który należy znać, by aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym.

Jesteśmy przekonani, że warto upowszechniać pasję do programowania i wierzymy w potencjał młodych koderów. Małopolski Festiwal Programowania "Małopolska koduje" obejmuje swoim działaniem organizacje pozarządowe, biznes, firmy, w tym podmioty gospodarcze realizujące zajęcia z nauczania programowania, uczelnie, szkoły, biblioteki i domy kultury, którym udostępniamy szeroką płaszczyznę promocji swoich działań, a poprzez dni otwarte oraz konkursy Festiwal „Małopolska koduje” trafia do małopolskich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Tegoroczna edycja Festiwalu odbędzie się pod hasłem: "Małopolska Innego Wymiaru", ponieważ w tym roku w sposób szczególny chcemy promować technologię VR w edukacji, pokazując jednocześnie, że jest to obszar dla kooperacji świata edukacji, nauki oraz biznesu. Dlatego w ramach tegorocznego Festiwalu, poza integracją wydarzeń o charakterze warsztatów, pokazów, zajęć otwartych z programowania tworzących Mapę Inicjatyw oraz konkursów programistycznych dla dzieci i młodzieży, chcemy we współpracy z krakowskimi uczelniami i sektorem kreatywnym promującym technologię VR zorganizować pierwszą w Małopolsce konferencję pokazujące możliwości wykorzystania VR w edukacji.

Małopolski Festiwal Programowania “Małopolska koduje” w tym roku trwa od 21 maja do 12 czerwca 2018 r. W tym czasie przewidziane są zajęcia otwarte podmiotów działających w obszarze programowania i nauczania programowania z terenu Małopolski. W ramach organizowanych spotkań odbędą się także wykłady promujące programowanie jako kompetencję przyszłości, spotkania z programistami, pokazy Virtual Reality i druku 3D. Działania te zbudują Mapę Inicjatyw, czyli mapę wydarzeń i miejsc oferujących zajęcia otwarte, która będzie prezentowana na stronie: http://malopolskakoduje.pl/

Konkurs

Dla uczniów małopolskich szkół przygotowaliśmy konkurs programistyczny "Podróż w inny wymiar". Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów małopolskich szkół, rozwijanie ich kreatywności i umiejętności logicznego myślenia. Pytania konkursowe opracowują specjaliści z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, co gwarantuje wysoki poziom konkursu i ciekawe zadania. Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie – na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

Konferencja Przyszłość w nowym wymiarze

Pierwsza konferencja w Polsce prezentująca możliwość wykorzystania technologii VR/AR w edukacji, biznesie i nauce. W konferencji wezmą udział pracownicy naukowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu oraz firmy z sektora kreatywnego eksplorujące temat wirtualnej rzeczywistości.

Festiwal swoim zasięgiem obejmuje całą Małopolskę, a festiwalowe wydarzenia odbędą się na terenie krakowskich uczelni, między innymi na Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Informatyki AGH, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, małopolskich bibliotek, szkół i firm, promując działania i projekty wpisujące się w ideę nowoczesnej edukacji, której najważniejszym sensem jest przygotowywanie dzieci i młodzieży do świadomego i kreatywnego współtworzenia nowoczesnego społeczeństwa oraz rozwój przedsiębiorczości i kompetencji mieszkańców regionu.

Galeria zdjęć

Autor: FUNDACJA SZKOŁA MEDIALNA/ Biuro Cyfryzacji UMWM