Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

315 mln na rozwój obszarów wiejskich

18 maja 2016
Blisko 315 mln złotych będą miały do rozdysponowania Lokalne Grupy Działania z Małopolski. Wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył ich przedstawicielom umowy ramowe na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju.

- Od wielu lat namawiamy partnerów do szerokiej współpracy przy rozdziale środków unijnych. Kluczowa dla owocnej działalności LGD będzie właśnie odpowiednia współpraca przy realizacji projektów zarówno z zarządem województwa, gminami jak i pozostałymi partnerami – podkreślał wicemarszałek Stanisław Sorys w trakcie przekazywania umów ramowych w Nowym Sączu, Krakowie i Tarnowie.

Prawie 315 milionów przeznaczone zostanie na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju przygotowanych przez wszystkie 32 LGD działające obecnie w Małopolsce. Najmniejszy budżet LGD zamyka się w blisko 6 mln zł, a największy to prawie 21 mln zł. Pieniądze będą do wykorzystania do 2020 roku.

Pieniądze dla gmin, przedsiębiorców, NGO i kółek rolniczych

Lokalne Grupy działania będą dysponować środkami w ramach trzech kategorii: wsparcia dla społeczności lokalnych, współpracy i aktywizacji. W ramach pierwszej kategorii będą realizowane m.in. zadania z zakresu ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi (w tym lokalnego przetwórstwa), rozbudowy boisk i domów kultury czy budowy dróg lokalnych. Minimum połowa  środków w ramach tej kategorii zostanie przeznaczona na tworzenie, lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy. Możliwe będzie także organizowanie przez LGD  konkursów grantowych skierowanych np. do kół gospodyń wiejskich.

Zadania w ramach projektów w drugiej kategorii będą dotyczyć wzajemnej współpracy pomiędzy LGD oraz współpracy międzynarodowej. Trzecia kategoria to m.in. wsparcie dla beneficjentów, pomoc w przygotowaniu wniosków i realizacji projektów.

Ogrom pracy  włożonej w przygotowanie lokalnych strategii przekłada się dzisiaj na konkretne środki finansowe. Życzę, aby te plany przyniosły oczekiwane efekty w postaci rozwoju społeczno-gospodarczego – podkreślał wicemarszałek Sorys w Tarnowie.

Tysiące inwestycji odmieniły małopolską wieś

W latach 2007-2013 małopolskie LGD rozdysponowały w ramach lokalnych strategii blisko 272 mln złotych. Wówczas pieniądze dzielone były m.in. na małe projekty (zrealizowano ponad 2,8 tys.), odnowę i rozwój wsi (prawie 800 projektów) i wdrażanie projektów współpracy (blisko 70).

Zrealizowane projekty odmieniły oblicze małopolskiej wsi. Ich podsumowanie wygląda imponująco: wybudowano lub przebudowano 168 domów kultury oraz 258 obiektów sportowych i rekreacyjnych, wyposażono 258 świetlic wiejskich i stworzono blisko 400 obiektów małej infrastruktury. Ponadto zorganizowanych zostało ponad 400 imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym lub sportowym. LGD przeprowadziły także prawie 200 szkoleń mających na celu pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów.

(Biuro Prasowe UMWM)

Galeria zdjęć