Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

#StartUP Małopolska

Program akceleracji #StartUP Małopolska jest skierowany do startupowców, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Małopolski, którzy chcą rozwijać swój biznes.

To kilkudniowy intensywny cykl szkoleń i warsztatów dla MŚP z Małopolski we wczesnej fazie rozwoju (działających na rynku do 24 m-cy) w trzech obszarach tematycznych: prezentacja oferty, sprzedaż oraz marketing i promocja. Te 3 obszary są definiowane jako kluczowe dla rozwoju start-upów i w tym zakresie młode firmy najbardziej potrzebują wsparcia. Cykl szkoleń poprzedzą 2-dniowe warsztaty przedakaceleracyjne, których uczestnicy przeanalizują modele biznesowe i strategie marketingowo-sprzedażowe swoich firm i wyodrębnią obszary do optymalizacji, a tym samym zdefiniują zakres wsparcia w ramach programu akceleracyjnego, aby jak najlepiej odpowiadał on na ich potrzeby. Każda z firm skorzysta także z usług mentorskich – indywidualnej pracy z mentorem (10 godzin) w wybranym przez siebie obszarze wymagającym wsparcia. Dodatkowo zrekrutowane firmy mają możliwość uczestnictwa w najważniejszych wydarzeniach branżowych oraz startupowych w Polsce. Dzięki udziałowi w programie młodzi przedsiębiorcy mają okazję zdobyć nowe kompetencje i umiejętności, dzięki którym rozwiną swoje firmy, udostępnią nowe produkty i usługi oraz wprowadzą je na nowe rynki.

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania podsumowującego II edycję #StartUP Małopolska

Dotychczas zorganizowano 4 edycje programu, w których udział wzięło łącznie 28 firm. Od października 2019 r. do stycznia 2020 r. realizowana jest 5. edycja, w której uczestniczy kolejnych 7 firm.

Program jest częścią projektu Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie realizowanego przez Województwo Małopolskie ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw MŚP we wczesnej fazie rozwoju, głównie start-upów działających w oparciu o nowe technologie, które wpłynie pozytywnie na wzrost potencjału sektora MSP w regionie.

W ramach projektu zakłada się realizację następujących zadań:

  • Program akceleracyjny #StartUP Małopolska (o którym mowa wyżej)
  • Organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze, których założeniem jest tworzenie środowiska sprzyjającego networkingowi, wymianie doświadczeń i nawiązywaniu nowych kontaktów. Jednym z flagowych wydarzeń jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce, organizowany w regionie od 2010 r. To globalna inicjatywa mająca na celu promowanie idei bycia przedsiębiorczym. Rokrocznie, przez jeden tydzień listopada, organizowanych jest szereg spotkań, warsztatów, szkoleń, podczas których uczestnicy mogą podnosić swoje kompetencje związane z rozwojem biznesu.

Informacje o aktualnych wydarzeniach technologicznych w regionie w mediach społecznościowych: funpage Innowacyjna Małopolska na Facebooku - wydarzenie TechEventy Małopolska.

Okres realizacji projektu Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie: 01.04.2017 – 31.03.2020 r.

Kontakt:

  • w sprawie programu akceleracyjnego: Małgorzata Kwiecień, tel. 012 63 03 475, e-mail:
  • w sprawie wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze: Barbara Nieć, tel. 012 63 03 370, e-mail:

 

Galeria zdjęć